Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2007 ]

1099773/1963/Α0012/19.11.2007 Προϋποθέσεις που απαιτούνται για τα δικαιολογητικά που χορηγεί η ΑΣΥΕ για την απόδειξη του ποσοστού βαριάς κινητικής αναπηρίας άνω του 80%.

(Προϋποθέσεις που απαιτούνται για τα δικαιολογητικά που χορηγεί η ΑΣΥΕ για την απόδειξη του ποσοστού βαριάς κινητικής αναπηρίας άνω του 80%.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1099773/1963/Α0012

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις που απαιτούνται για τα δικαιολογητικά που χορηγεί η ΑΣΥΕ για την απόδειξη του ποσοστού βαριάς κινητικής αναπηρίας άνω του 80%.


Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την 1035166/400/Α0012/ΠΟΛ.1087/9.3.1993 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος παρουσιάζει βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό που υπερβαίνει τα ογδόντα τοις εκατό (80%) για την απόδειξη της αναπηρία αυτής, προκειμένου ο φορολογούμενος να τύχει της απαλλαγής του εισοδήματός του με βάση την περίπτ. θ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, απαιτείται, εκτός των άλλων, απόφαση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) με την οποία θα βεβαιώνεται το ποσοστό της αναπηρίας, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

2. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας είστε πολιτικός ανάπηρος παραπληγικός συνταξιούχος του Δημοσίου και ρωτάτε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την.........Γνωμάτευση της ΑΣΥΕ (φωτοαντίγραφο μας αποστείλατε συνημμένα) η οποία αποφαίνεται ότι η πάθησή σας από πλευράς βαδίσεως ισοδυναμεί με πλήρη παράλυση και των δύο κάτω άκρων και έχετε ανάγκη χρήσης αναπηρικού επιβατικού αυτοκινήτου, καθώς και ότι το ποσοστό της αναπηρίας σας υπολείπεται του 100% και με την οποία σας χορηγήθηκε ατελώς αναπηρικό επιβατικό αυτοκίνητο, προκειμένου η σύνταξη και τα μερίσματα που λαμβάνετε από το ΜΤΠΥ και το Ταμ. Αρωγής να απαλλαχθούν του φόρου, σύμφωνα με την περ. θ' της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.2238/1994.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εν λόγω γνωμάτευση διευκρινίζεται ότι έχετε βαριά κινητική αναπηρία (πλήρη παράλυση κάτω άκρων) άνω των 80%, ωστόσο δεν αναφέρεται το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει ή ότι πρόκειται για εφόρου ζωής αναπηρία, επομένως κρίνεται ελλιπής και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από το φόρο των εν λόγω εισοδημάτων σας.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο