Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2007 ]

1112955/2204/Α0012/21.12.2007 Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας από γονείς στα τέκνα και αντίστροφα.

(Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας από γονείς στα τέκνα και αντίστροφα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1112955/2204/Α0012

ΘΕΜΑ:Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας από γονείς στα τέκνα και αντίστροφα.


Απαντώντας στο 19253/13.11.07 έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.3427/2005, ορίζεται ότι από το εισόδημα από ακίνητα απαλλάσσεται το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας εμβαδού μέχρι εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα τους ή από τα τέκνα που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία.

2. Ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις με την 1022452/10255/Β0012/ΠΟΛ.1036/2.3.2006 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση που από 1.1.2006 και μετά παραχωρείται δωρεάν από το γονέα προς τα τέκνα ή αντίστροφα η χρήση κατοικίας εμβαδού άνω των εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων, θα φορολογείται το τεκμαρτό εισόδημα που αντιστοιχεί στην άνω των εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια κατοικίας.

3. Επίσης, με την ίδια διαταγή έγινε δεκτό ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι:
α) Η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα, να γίνεται μόνο από το γονέα προς το τέκνο του ή από το τέκνο προς το γονέα του. Συνεπώς, δεν καταλαμβάνει τυχόν άλλες περιπτώσεις παραχώρησης κατοικίας μεταξύ τρίτων.
β) Η παραχώρηση αναφέρεται σε μία μόνο κι όχι περισσότερες κατοικίες στο ίδιο πρόσωπο (στο γονέα ή στο τέκνο). Αν παραχωρηθούν περισσότερες από μία, τότε απαλλάσσεται το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη μία.
γ) Το υπόψη ακίνητο που παραχωρείται χρησιμοποιείται από το χρήστη μόνο ως κατοικία του (για το οικ. έτος 2007 κύρια) κι όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση όπως, π.χ. ως επαγγελματική στέγη κ.τ.λ..

4. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 και της περίπτ. β΄ του άρθρου 39 του ν.3522/2006 αυξάνεται η πιο πάνω απαλλασσόμενη επιφάνεια των 100 τ.μ. σε 200 τ.μ., αναδρομικά από 1.1.2006 και μετά.

5. Εξάλλου, από τη Διοίκηση έγινε δεκτό ότι αν οι βοηθητικοί χώροι βρίσκονται στο ίδιο κτήριο με την ιδιοκατοικούμενη οικοδομή, η επιφάνειά τους προσαυξάνει την επιφάνεια της (κύριας ή δευτερεύουσας) κατοικίας με την οποία βρίσκονται σε λειτουργική σχέση (σχετ. η 1026636/442/ΠΟΛ.1071/30.3.1990 διαταγή μας) και το τεκμαρτό τους εισόδημα απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2238/1994.

6. Περαιτέρω, όπως έγινε δεκτό με το 1091111/1701/Α0012/7.11.2005 έγγραφό μας, φορολογούμενος ο οποίος έχει στην κατοχή του κατοικία άνω των 200 τ.μ. λόγω δωρεάν παραχώρησης από τον επικαρπωτή γονέα του και την οποία χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία, η κατοικία αυτή θεωρείται στοιχείο προσδιορισμού του τεκμηρίου δαπάνης διαβίωσης για τον εν λόγω φορολογούμενο ο οποίος παρόλο του ότι είναι ψιλός κύριος της κατοικίας έχει ωστόσο (λόγω της δωρεάν παραχώρησης) την κατοχή και τη χρήση της.

7. Στην περίπτωσή σας υπάρχει κατοικία άνω των 200 τ.μ. την οποία κατέχουν κατά ποσοστό 25% η μητέρα και από 37,5% τα δύο παιδιά, τα οποία παραχωρούν το ποσοστό τους δωρεάν στη μητέρα τους.

8. Συνεπώς, εφόσον το ποσοστό που παραχωρούν δωρεάν στη μητέρα τους αντιστοιχεί σε κάτω από 200 τ.μ. το τεκμαρτό εισόδημα που αντιστοιχεί σ' αυτό θα είναι αφορολόγητο. Αντίθετα, η μητέρα εφόσον ιδιοκατοικεί σε κατοικία πάνω από 200 τ.μ. (λόγω της δωρεάν παραχώρησης) το τεκμαρτό μίσθωμα θα θεωρηθεί στοιχείο προσδιορισμού του τεκμηρίου δαπάνης διαβίωσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο