Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2007 ]

1020283/384/Α0012/29.3.2007 Φορολογία εισοδήματος από ακίνητα ανηλίκου τέκνου.

(Φορολογία εισοδήματος από ακίνητα ανηλίκου τέκνου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 29 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1020283/384/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογία εισοδήματος από ακίνητα ανηλίκου τέκνου.


ΣΧΕΤ: Το 1402/22.2.07 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού, αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2238/1994 το εισόδημα των ανήλικων τέκνων από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από γονικές παροχές και δωρεές που έγιναν σε αυτό από τους γονείς του, προστίθεται στα εισοδηματικού γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Αν το υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα προστίθεται στο εισόδημα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του.
Με τις διατάξεις των άρθρων 1167 και 1168 του Α.Κ. ορίζεται ότι η επικαρπία, εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, αποσβένεται με το θάνατο του επικαρπωτή και την αυτοδίκαιη συνένωση της στο πρόσωπο του ψιλού κυρίου.

3. Με το 1106454/469/0013/30.1.2001 έγγραφό μας, ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση που μεταβιβάστηκε σε ανήλικο τέκνο με γονική παροχή από τον πατέρα του η ψιλή κυριότητα ακινήτου, την επικαρπία του οποίου είχε παρακρατήσει εφ' όρου ζωής η γιαγιά του, το εισόδημα του υπόψη ακινήτου, που θα προκύψει μετά το θάνατο της επικαρπώτριας, θα προστεθεί στο εισόδημα του πατέρα, από τον οποίο μεταβιβάστηκε με χαριστική παροχή η κυριότητα του περιουσιακού αυτού στοιχείου και θα φορολογηθεί στο όνομά του.

4. Στο πιο πάνω σχετικό αναφέρετε ότι στις 9.10.2001 η.......δώρισε στον ανιψιό της.........την ψιλή κυριότητα ακινήτων παρακρατώντας εφ' όρου ζωής την επικαρπία αυτών με το αριθμ......συμβόλαιο του συμβολαιογράφου.
Στις 30.10.2001 ο......δώρισε στο ανήλικο τέκνο του......την ψιλή κυριότητα των πιο πάνω ακινήτων με το αριθμ.......συμβόλαιο του ιδίου συμβολαιογράφου.
Στις 11.7.2003 απεβίωσε η.........και η επικαρπία των ακινήτων αυτών συνενώθηκε με την ψιλή κυριότητα στο πρόσωπο του ανήλικου.... Για το εισόδημα των υπόψη ακινήτων υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο όνομα του ανήλικου τέκνου.

5. Συνεπώς και στην παρούσα περίπτωση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι από 12.7.2003 και μετά, το εισόδημα των ακινήτων που περιήλθε σε ανήλικο τέκνο με χαριστική παροχή της ψιλής κυριότητας από τον πατέρα του, μετά τον θάνατο της επικαρπώτριας θείας του, θα φορολογηθεί στο όνομα του πατέρα.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο