Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2007 ]

1038778/747/Α0012/29.5.2007 Φορολογική υποχρέωση ανηλίκων.

(Φορολογική υποχρέωση ανηλίκων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 29 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1038778/747/Α0012

ΘΕΜΑ:Φορολογική υποχρέωση ανηλίκων.

ΣΧΕΤ: Το ΔΙ.ΟΙΚ.Φ.607/89/24740 ερώτημά σας.

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.2238/94 ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αυτά υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση, αν το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις α΄, ε΄, στ΄, η΄, ή ι΄ αυτής της παραγράφου.

2. Περαιτέρω, με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομα του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος το εισόδημα του ανηλίκου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομα του. Αν ο υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα προστίθεται στα εισοδήματα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομα του.

3. Ωστόσο, με τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου, οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, για τα εισοδήματα που προκύπτουν από συντάξεις που απονεμήθηκαν σε ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα του ή της μητέρας του. Για τα εισοδήματα αυτά το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση, ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδημάτων αυτών.

4. Όσον αφορά στο τρίτο ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν προβλέπεται ο επιζών γονέας να μπορεί να δηλώνει το ποσοστό σύνταξης που λαμβάνει το ανήλικο τέκνο του, στη δική του φορολογική δήλωση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο