Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-1994 ]

ΠΟΛ.1244/31.10.1994 Διακίνηση Δειγμάτων

(Διακίνηση Δειγμάτων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 31 Οκτώβρη 1994
Αρ.Πρωτ.:1036660/259/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1244

ΘΕΜΑ: Διακίνηση Δειγμάτων

1036660/259/0015/

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται κατά την διακίνηση των δειγμάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 11.5 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. σχετικά με το χρονικό όριο ισχύος των δελτίων αποστολής ορίζονται τα εξής:

Από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, καθώς και από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα, προκύπτει ότι το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής συνοδεύει τα αγαθά από την έξοδό τους από το κατάστημα ή την αποθήκη και για όλη τη διαδρομή τους και παραδίδεται μαζί με αυτά στον παραλήπτη. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη της αποστολής ενός αγαθού, που διακινείται με Δ.Α., μέχρι την παράδοσή του στο δικαιούχο παραλήπτη δεν ορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα. Το διάστημα αυτό, σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από ένα σύνολο πραγματικών περιστατικών, όπως η χιλιομετρική απόσταση, το είδος του μεταφορικού μέσου, οι ειδικές συνθήκες της μεταφοράς κ.ά.

Συνεπώς, ο χρόνος ισχύος κάθε συγκεκριμένου Δ.Α., ως συνοδευτικού στοιχείου  διακίνησης, είναι αυτός που απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, από την ημερομηνία και την ώρα αποστολής των αγαθών μέχρι την ημερομηνία και την ώρα της παράδοσής τους στον παραλήπτη. Οταν υπάρξει υπέρβαση από τον συνήθως απαιτούμενο χρόνο
για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση ο επιτηδευματίας που διακινεί τα αγαθά με Δ.Α. πρέπει με στοιχεία, να αποδεικνύει στη φορολογική αρχή τους λόγους που προκάλεσαν τη χρονική αυτή καθυστέρηση (ΣτΕ 746/1989, 1156/1991).

2. Με βάση τα παραπάνω έχει γίνει δεκτό ότι για κάθε διακίνηση αγαθών προς δειγματισμό που γίνεται στην ίδια περιοχή που βρίσκεται το κατάστημα, από το οποίο παραδίδονται τα δείγματα, πρέπει να εκδίδεται Δελτίο Αποστολής καθημερινά, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο, κατά κανόνα, να αποδειχθεί διάρκεια διαδρομής μεγαλύτερη της ημέρας. Για διακινήσεις δειγμάτων σε άλλες πόλεις από αυτή του καταστήματος, από το οποίο παραδίδονται τα δείγματα, δεν δημιουργείται πρόβλημα και μπορεί να εκδίδεται ένα δελτίο αποστολής για όλη τη διάρκεια της διαδρομής, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η διάρκεια της διαδρομής.

3. Επειδή, όμως κατά τη διακίνηση δειγμάτων στην ίδια πόλη δημιουργούνται αντικειμενικά πρακτικές αδυναμίες, δεδομένου ότι οι πωλητές δεν επιστρέφουν καθημερινά στην έδρα της επιχείρησης και εκτιμώντας τους λόγους που επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών, και έχοντας υπόψη την περ. δ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992, παρέχουμε τη δυνατότητα να μην εκδίδεται καθημερινά διαφορετικό Δελτίο Αποστολής για διακίνηση δειγμάτων στην ίδια πόλη, αλλά να εκδίδεται ένα Δελτίο Αποστολής το οποίο θα συνοδεύει τα αγαθά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, με την προϋπόθεση όμως ότι σε πρόσφορο χώρο ή στο πίσω μέρος του Δελτίου αυτού θα σημειώνεται η ημερομηνία, η ώρα, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η Δ/νση των
προσώπων στα οποία γίνεται ο Δειγματισμός, ούτως ώστε και οι επιχειρήσεις να διευκολύνονται αλλά και η διάρκεια της διαδρομής σε οποιοδήποτε έλεγχο να αποδεικνύεται από συγκεκριμένα στοιχεία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο