Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2007 ]

1045981/898/Α0012/6.6.2007 Το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο άγαμο τέκνο με χαριστική παροχή γονέα του, φορολογείται στο όνομα του γονέα που του το παραχώρησε. Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

(Το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο άγαμο τέκνο με χαριστική παροχή γονέα του, φορολογείται στο όνομα του γονέα που του το παραχώρησε. Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1045981/898/Α0012

ΘΕΜΑ: Το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο άγαμο τέκνο με χαριστική παροχή γονέα του, φορολογείται στο όνομα του γονέα που του το παραχώρησε. Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


  Σε απάντηση της από 10.5.07 επιστολής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο ανήλικο από χαριστική παροχή γονέα του, φορολογείται στο όνομα του γονέα που του το παραχώρησε.

2. Επομένως, εφόσον, από άλλη διάταξη του Κ.Φ.Ε, το ανήλικο άγαμο τέκνο σας δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο όνομά του, το εισόδημα που αποκτά από ακίνητο που περιήλθε σ' αυτό, κατά πλήρη κυριότητα, με δική σας γονική παροχή, θα φορολογηθεί στο όνομά σας.

3. Με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος σας, θα συνυποβάλλετε δύο (2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2007 (Ε2). Μία στο όνομά σας, μέχρι την ημερομηνία της γονικής παροχής και η άλλη στο όνομα του ανήλικου τέκνου σας, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Στον πίνακα II, εσείς θα δηλώσετε τη μεταβίβαση και το ανήλικο τέκνο σας την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου.
Ακολούθως, το εισόδημα και των δυο προαναφερομένων καταστάσεων Ε2 (δηλαδή το δικό σας και του ανήλικου τέκνου σας) θα προστεθεί στα λοιπά εισοδήματα σας από ακίνητα και θα μεταφερθεί στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του ΠΙΝΑΚΑ Ε΄ της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), προκειμένου να φορολογηθεί στο όνομα σας.

4. Η Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα με αντίγραφο της αίτησής σας, παρακαλείται να σας απαντήσει, λόγω αρμοδιότητας, για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), γνωρίζοντας σχετικά και στη Δ/νσή μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο