Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2007 ]

1100252/1972/Α0012/21.11.2007 Φορολόγηση επιχειρηματικής αμοιβής συζύγων που είναι μέλη στην ίδια Ο. Ε.

(Φορολόγηση επιχειρηματικής αμοιβής συζύγων που είναι μέλη στην ίδια Ο. Ε.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1100252/1972/Α0012
 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση επιχειρηματικής αμοιβής συζύγων που είναι μέλη στην ίδια Ο. Ε.
 

Απαντώντας στην από 19.10.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του ν.2238/1994 το εισόδημα του ενός συζύγου το οποίο προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται οικονομικά από τον άλλο σύζυγο προστίθεται στα εισοδήματα του άλλου συζύγου και φορολογείται στο όνομά του.

2. Ωστόσο, σύμφωνα με την 1028894/310/Α0012/ΠΟΛ.1071/24.2.1993 διαταγή μας σε περίπτωση συμμετοχής και των δύο συζύγων ως ομόρρυθμων εταίρων στην ίδια Ο.Ε. ή Ε.Ε. και εφόσον δικαιούνται και οι δύο επιχειρηματική αμοιβή, δεν υφίσταται θέμα συνάθροισης της επιχειρηματικής αμοιβής του ενός συζύγου στα εισοδήματα του άλλου συζύγου που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα από όλες τις πηγές.
Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας συστήθηκε το 2006 Ο.Ε. με δύο ομόρρυθμα μέλη και το 2007 τελέστηκε γάμος μεταξύ των δύο αυτών ομόρρυθμων μελών. Αυτό το οποίο ερωτάτε είναι εάν η επιχειρηματική αμοιβή των δύο αυτών μελών θα συνεχίσει να φορολογείται ξεχωριστά για κάθε μέλος.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε και οι δύο σύζυγοι, μέλη της εν λόγω Ο.Ε. να λαμβάνουν επιχειρηματική αμοιβή, η αμοιβή αυτή φορολογείται ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο, μέλος της Ο.Ε..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο