Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-04-2007 ]

1040211/743/Α0012/24.4.2007 Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο.

(Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Απριλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1040211/743/Α0012

ΘΕΜΑ: Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο.


1. Απαντώντας στην από 19.4.07 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 και την 1036819/642/Α0012/ΠΟΛ.1096/6.4.2001 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, ανείσπρακτα μισθώματα χρήσεως 2006 μπορούν να εκχωρηθούν στο Δημόσιο από 1/1 - 31/12/2007.

2. Η εκχώρηση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου.
Μαζί με τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούμενης απαίτησης και με την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

3. Αν η δήλωση εκχώρησης υποβληθεί πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2007, τα εκχωρηθέντα μισθώματα δεν θα περιληφθούν σ' αυτή. Αν όμως η δήλωση εκχώρησης υποβληθεί μετά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2007, θα πρέπει να δηλωθούν τα ανείσπρακτα μισθώματα στην δήλωση σας φορολογίας εισοδήματος, να φορολογηθούν και όταν εκ των υστέρων υποβληθεί η δήλωση εκχώρησης των μισθωμάτων αυτών, θα διενεργηθεί νέα εκκαθάριση φόρου εισοδήματος, προκειμένου να επιστραφεί ο φόρος που αναλογεί επιμεριστικά στα εκχωρηθέντα μισθώματα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο