Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2007 ]

1014932/264/Α0012/23.7.2007 Συμψηφισμός ζημίας εμπορικής επιχείρησης.

(Συμψηφισμός ζημίας εμπορικής επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 23 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1014932/264/Α0012

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός ζημίας εμπορικής επιχείρησης.


Σε απάντηση ερωτήματός σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, μεταξύ άλλων, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο μεταφέρεται για να συμψηφισθεί διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθμ. Ε11524/19/21.12.1978 εγκύκλιο του ν.814/1978 για να συμψηφισθεί ζημία από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση, θα πρέπει η ζημία αυτή να προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία του Κ.Β.Σ.. Επίσης, για να μεταφερθεί η ζημία στα επόμενα οικονομικά έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με τα θετικά στοιχεία εισοδήματος του φορολογουμένου θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, κατά τα οικονομικά έτη στα οποία μεταφέρεται η ζημία για συμψηφισμό ο φορολογούμενος να συνεχίζει την άσκηση της επιχειρήσεως και τα τηρούμενα από αυτόν βιβλία να είναι επαρκή και ακριβή.

3. Στην αίτησή σας αναφέρεστε σε Ο.Ε., η οποία το οικον. έτος. 2006 (έναρξη εργασιών 27.12.2005) υπέβαλε δήλωση φόρου εισοδήματος με ζημία. Στο οικον. έτος 2007, διαχειριστική περίοδος από 1.1.2006 έως 6.10.2006 (στις 6.10.2006 έκανε διακοπή εργασιών), δήλωσε κέρδη τα οποία μας ρωτάτε εάν συμψηφίζουν τη ζημία που προέρχεται από την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

4. Από τις παραπάνω διατάξεις και σύμφωνα με την αριθμ. Ε11524/19/21.12.1978 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.814/1978 (παράγραφος 2 του παρόντος) η ζημία που προκύπτει σε μια διαχειριστική περίοδο, συμψηφίζεται με κέρδη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, εφόσον τα τηρούμενα βιβλία είναι επαρκή και ακριβή, καθόσον πληρείται η προϋπόθεση της συνέχειας της άσκησης δραστηριότητας μέχρι την ημερομηνία της διακοπής και ανεξάρτητα από την τυχόν ύπαρξη δύο δηλώσεων του αυτού οικον. έτους με διαφορετική χρήση το καθένα, δηλαδή, της δήλωσης με τη ζημία και της επόμενης δήλωσης με κέρδη που συμψηφίζουν την προηγούμενη ζημία (σχετ. το 1020460/10293/Β0012/12.7.2007 έγγραφό μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο