Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2007 ]

1117093/2288/Α0012/17.12.2007 Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο.

(Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1117093/2288/Α0012

ΘΕΜΑ: Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο.


Σε απάντηση αίτησής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο 1077585/1528/Α0012/9.10.2007 έγγραφό μας προς τη Δ.Ο.Υ. Καστοριάς. Σύμφωνα με το τελευταίο η βεβαίωση του ποσού σε βάρος της μισθώτριας Ο.Ε. είναι σύννομη, καθόσον η ματαίωση της αγωγής του εκμισθωτή δεν αποτελεί στοιχείο που επηρεάζει τη νομιμότητα της αίτησης εκχώρησης. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή και ο τίτλος βεβαίωσης είναι ισχυρός και νόμιμος. Από τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 και την κατ' εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης διάταξης απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δεν απαιτείται η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για την βεβαίωση των εκχωρηθέντων μισθωμάτων όπως ισχυρίζεστε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο