Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-08-2008 ]

Τ.4005/25/Γ0019/21.8.2008 Διαδικασία αναγνώρισης των δεξαμενοπλοίων - σλεπίων ως αποθηκών αποταμίευσης, ως φορολογικών αποθηκών και ως μεταφορικών -εφοδιαστικών μέσων

(Διαδικασία αναγνώρισης των δεξαμενοπλοίων - σλεπίων ως αποθηκών αποταμίευσης, ως φορολογικών αποθηκών και ως μεταφορικών -εφοδιαστικών μέσων )

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροιΑθήνα,  21  Αυγούστου    2008
Αριθ. Πρωτ.: Τ.4005/25/Γ0019   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ: 19Η ΤΕΛ/ΚΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: Γ΄
Δ/ΝΣΗ: 33Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Γ΄  
Δ/ΝΣΗ: ΕΦΚ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση       :  Καρ. Σερβίας 10   
Ταχ. Κωδ.        :  101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες   :  X. Μπραουδάκης
              
Τηλέφωνο       :   210 - 33 12 037
FAX                :   210 - 32 25 731
E-mail             :   [email protected]   

ΘΕΜΑ:Διαδικασία  αναγνώρισης  των  δεξαμενοπλοίων    -  σλεπίων  ως  αποθηκών  αποταμίευσης,  ως  φορολογικών  αποθηκών  και  ως  μεταφορικών  -εφοδιαστικών  μέσων

ΣΧΕΤ: Η  αριθμ.  Τ.3473/31/Γ0019/14.8.2002  ΑΥΟ

Με  αφορμή   τα  προβλήματα  που  έχουν  ανακύψει,  από  τον  εφοδιασμό  των  πλοίων,  με  καύσιμο  ναυτιλίας,  από  τα  δεξαμενόπλοια  -  σλέπια,  που  λειτουργούν,  ως  μεταφορικά   -  εφοδιαστικά  και  για  τον  αποτελεσματικότερο  έλεγχο  των  εφοδιασμών,  τροποποιούμε  την  Τ.3473/31/Γ0019/14.8.2002  ΔΥΟ  με  την  προσθήκη  εδαφίων,  στο  κεφ. Β  παρ.Ι.  ως  ακολούθως:


ζ')  Τα  δεξαμενόπλοια  - σλέπια,   ανεξαρτήτως χωρητικότητας και διαστάσεων,  που  μεταφέρουν  αφορολόγητα  καύσιμα,  για  να  εγκριθούν,  ως  μεταφορικά  -  εφοδιαστικά,  πρέπει  να  έχουν  εγκαταστήσει  αυτόματο  σύστημα  προσδιορισμού  ταυτότητας  πλοίων (AUTOMATIC  IDENTIFICATION  SYSTEM -A.I.S.).  Τα  ήδη  εγκεκριμένα  μεταφορικά  -  εφοδιαστικά  θα  πρέπει  να  έχουν  εγκαταστήσει  το  ανωτέρω  σύστημα  μέχρι  την  30-9-2008.


η')  Να  φέρουν  εμφανώς  το  σήμα  και  την  επωνυμία,  της  εφοδιάστριας  εταιρείας  και  όταν  τα  δεξαμενόπλοια  -  σλέπια  δεν  είναι  ιδιόκτητα,  αλλά  είναι  χρονοναυλομένα,  θα  πρέπει  η  εφοδιάστρια  εταιρεία  να  προσκομίζει  και  το  χρονοναυλοσύμφωνο,  για  τη  χρονική  διάρκεια  του  οποίου  θα  εγκρίνεται  το  συγκεκριμένο  σλέπι.


θ')  Επιπλέον,  τα  ανωτέρω  σλέπια,  θα  πρέπει  να  φέρουν  εμφανώς  και  στις  δύο  πλευρές  τους,  ένα  ειδικό  σήμα  τετραγώνου  σχήματος,  με  κίτρινο  χρώμα  στο  εσωτερικό  και  με  κόκκινο  χρώμα  στο  περίγραμμα  του,  διαστάσεων   ενός  τετραγωνικού  μέτρου (1mX1m),  ενδεικτικό  του   ότι  μεταφέρουν  αφορολόγητο  καύσιμο.


Ι')  Οι  ιδιοκτήτες των  παραπάνω  πλοίων,  θα  πρέπει να υποβάλουν  έως  30.9.08  αίτηση, εις τριπλούν, στα Τελωνεία Ζ' Πειραιά και ΣΤ' Θεσσαλονίκης, για τη χορήγηση αριθμού μητρώου Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων (ΔΙΠΕΝΑΚ), κατά  τα  οριζόμενα  στην  αρίθμ. T.4006/68/B0019/21-8-2008 Α.Υ.Ο.Ο,  '' Έκδοση  πιστοποιητικού  καταλληλότητας  για  τελωνειακή  σφράγιση  βυτιοφόρων  και  χορήγηση  αριθμού  μητρώου  "Διακινητή  Πετρελαίου  Ναυτιλίας  και  Αφορολογήτων  Καυσίμων"     (τύπος αίτησης για τη χορήγηση μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ επισυνάπτεται). Τα ανωτέρω τελωνεία θα συστήσουν Επιτροπή για τον έλεγχο της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος AIS του αιτούντος, προκειμένου στη συνέχεια να χορηγηθεί αριθμός  μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ σύμφωνα με το παράρτημα 1 της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο και εφόσον ελέγξουν την ύπαρξη των λοιπών δικαιολογητικών και προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.  Μετά τη χορήγηση του αριθμού μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ το πρώτο αντίτυπο της αίτησης  θα παραμένει στο αρμόδιο τελωνείο, το δεύτερο θα υποβάλλεται στην 33η   Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων, για τη δημιουργία σχετικού μηχανογραφικού αρχείου βάσης δεδομένων για αξιοποίηση κάθε πληροφορίας και το τρίτο αντίτυπο αφού σφραγισθεί θα παραδίδεται στον αιτούντα ο οποίος υποχρεούται να το φυλάσσει και να το επιδεικνύει σε οποιοδήποτε έλεγχο εάν του ζητηθεί.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΜΠΕΖΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΠΕΝΑΚ ΠΛΟΙΩΝ

                        Ημ/νια:

                        Αρ. Πρωτ [1]:

            Αρ. ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ [2]:      

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ:

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

 

ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ:

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:

 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ:

 

ΜΗΤΡΩΟ  ΑΙS:

 

ΜΗΤΡΩΟ ΥΕΝ:

 

ΘΕΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ:

 

ΙΜΟ:

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

ΑΔΤ:

 

ΑΦΜ:

 

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ:

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:

 

FAX:

 

Ε-mail:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΗ/ ΔΙΑΚΙΝΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

ΑΔΤ:

 

ΑΦΜ:

 

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ:

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:

 

FAX:

 

E-mail:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΑΔΤ:

 

ΑΦΜ:

 

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ:

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:

 

FAX:

 

E-mail:

 

 [1]Συμπληρώνεται από το Τελωνείο

[2] Συμπληρώνεται από το ΤελωνείοΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο