Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-1994 ]

ΠΟΛ.1242/31.10.1994 Χαρακτηρισμός του εισοδήματος των ξεναγών

(Χαρακτηρισμός του εισοδήματος των ξεναγών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.:1076024/1466/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.3.11.94/Ε.Μ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 12η ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α-ΑΙΙ

ΠΟΛ 1242

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός του εισοδήματος των ξεναγών.

1076024/1466/Α0012/ΠΟΛ. 1242/31.10.1994

Σας κοινοποιούμε την 319/29.6.1994 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό των Οικονομικών.

1. Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι για τα εισοδήματα των ξεναγών που αποκτήθηκαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985, μέχρι και το οικον. έτος 1994 (χρήση 1993), προκειμένου να προσδιορισθεί η κατηγορία στην οποία υπάγονται, θα πρέπει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να εξετάζεται από τις αρμόδιες ΔΟΥ αν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή από παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Για τα ίδια πιο πάνω εισοδήματα, που αποκτώνται από το οικον. έτος 1995 (χρήση 1994) και μετά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του ν. 2214/1994, σύμφωνα με τις οποίες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

2. Αναφορικά με τα θέματα του Φ.Π.Α. έγινε δεκτό ότι για τα εισοδήματα των ξεναγών που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικον. έτος 1994 (χρήση 1993), θα εξετάζεται από τις αρμόδιες ΔΟΥ, αν αυτά τα εισοδήματα προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με εξαρτημένη εργασία, οπότε δεν οφείλεται ΦΠΑ αλλά χαρτόσημο 1% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παραγρ. 18 του ΚΤΧ, ή από παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, οπότε οφείλεται ΦΠΑ. Από το οικον. έτος 1995 (χρήση 1994) τα πιο πάνω εισοδήματα θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπάγονται σε ΦΠΑ αλλά σε χαρτόσημο 1% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%) σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις της παραγρ. 18 του άρθρου 15 του ΚΤΧ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο