Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2007 ]

1109334/2583πε/Α0012/17.4.2007 Συστατικό έγγραφο ομόρρυθμης εταιρείας στην περίπτωση εισφοράς ακινήτων από τα μέλη της.

(Συστατικό έγγραφο ομόρρυθμης εταιρείας στην περίπτωση εισφοράς ακινήτων από τα μέλη της. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 17 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1109334/2583πε/Α0012

ΘΕΜΑ: Συστατικό έγγραφο ομόρρυθμης εταιρείας στην περίπτωση εισφοράς ακινήτων από τα μέλη της.


Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε θέματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3296/2004 παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να συγχωνευθούν μεταξύ τους και να ιδρύσουν νέα προσωπική εταιρεία.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39-46 του εμπορικού Νόμου για την απόδειξη της ύπαρξης ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας απέναντι στους τρίτους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το Δημόσιο κατά την επιδίωξη των αξιώσεών του από φόρους, απαιτείται η σύνταξη έγκυρου συστατικού εγγράφου (δημόσιου ή ιδιωτικού) και η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας αυτού (Ν.2223/ΠΟΛ.72 /5.6.1978 εγκύκλιος).

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 369 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων απαιτείται να γίνονται ενώπιον συμβολαιογράφου.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην περίπτωση που δύο ατομικές επιχειρήσεις συγχωνευθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3296/2004 προκειμένου να ιδρύσουν ομόρρυθμη εταιρεία και εισφέρουν σε αυτή ακίνητα που κατέχουν (οικόπεδα, βιοτεχνικά κτήρια), το έγγραφο σύστασης της εν λόγω εταιρείας απαιτείται να συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 369 του Αστικού Κώδικα.

5. Η Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου στην οποία κοινοποιείται το παρόν μαζί με τη σχετική αίτηση, παρακαλείται να απαντήσει σε θέματα δικής της αρμοδιότητας.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο