Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2007 ]

1089371/1732/Α0012/20.9.2007 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που αποκτά κάτοικος Ελλάδος από εξαρτημένη εργασία σε υποκατάστημα Ελληνικής εταιρείας στη Ρουμανία - Εφαρμογή της Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος Ελλάδας - Ρουμανίας.

(Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που αποκτά κάτοικος Ελλάδος από εξαρτημένη εργασία σε υποκατάστημα Ελληνικής εταιρείας στη Ρουμανία - Εφαρμογή της Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος Ελλάδας - Ρουμανίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1089371/1732/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που αποκτά κάτοικος Ελλάδος από εξαρτημένη εργασία σε υποκατάστημα Ελληνικής εταιρείας στη Ρουμανία - Εφαρμογή της Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος Ελλάδας - Ρουμανίας.


ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.:1226/ΔΟΣ/12.5.07 έγγραφο.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσής μας που αφορούν διατάξεις της εσωτερικής φορολογικής μας νομοθεσίας, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ορίζεται ότι σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματα του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.β΄ της τταρ.8 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα.
Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και μερίζεται, ανάλογα με τα δύο τμήματα του εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
3. Συνεπώς, όσον αφορά την περίπτωσή σας, εφόσον είστε κάτοικος Ελλάδος θα υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση στην Ελλάδα και θα δηλώσετε το συνολικό σας εισόδημα γράφοντας το εισόδημα που προέρχεται από την αλλοδαπή (Ρουμανία) στον πίνακα Ζ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) καθώς και το φόρο που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή στον πίνακα 8, ώστε να μη φορολογηθείτε δύο φορές.
Κατά την εκκαθάριση και τον υπολογισμό του φόρου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στη Ρουμανία για το εισόδημα που αποκτήσατε στη χώρα αυτή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη παράγραφο 8 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε..
4. Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεστε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο