Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-08-2008 ]

1087042/4540/ΔΕ-Β/21.8.2008 Παροχή διευκρινίσεων για τις προθεσμίες υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν.1882/1990.

(Παροχή διευκρινίσεων για τις προθεσμίες υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν.1882/1990.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2008
Αριθμ. Πρωτ.: 1087042/4540/ΔΕ-Β

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση    :  Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.    :  10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες    :  Μ. Στάντζου
Τηλέφωνο    :  210-3375203
FAX        :  210-3375416ΘΕΜΑ :  Παροχή διευκρινίσεων για τις προθεσμίες υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν.1882/1990.


Απαντώντας στην από 21.7.2008 αίτησή σας, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το 1080097/1434/Α0012/25.7.2008 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, αναφορικά με το θέμα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της κατάστασης ιδιωτικών συμφωνητικών που προβλέπεται από τις διατάξεις της 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 Α.Υ.Ο. ( ΦΕΚ Β 951 ), με την οποία καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν.1882/1990, σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της κατάστασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για θεώρηση είναι η 20η ημέρα Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους και εφόσον αυτή δεν είναι εργάσιμη, η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (σχετικές διατάξεις άρθρα 240-246 Αστικού Κώδικα).


Ακριβές Αντίγραφο                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας               ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Στυλιανή Καλοπήτα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο