Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-1994 ]

ΠΟΛ.1239/25.10.1994 Τέλη χαρτοσήμου των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

(Τέλη χαρτοσήμου των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα 25 Οκτωβρίου 1994
Αρ.Πρωτ.:1104714/8921/Δ0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ' Λοιπών Φορολογιών

ΠΟΛ 1239

ΘΕΜΑ: Τέλη χαρτοσήμου των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

1104714/8921/Δ0014/ΠΟΛ. 1239/25.10.1994

Σε συνέχεια της 1066578/5748/0014/8.6.94/ΠΟΛ.1147/8.6.1994 διαταγής, με την οποία κοινοποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του ν. 2214/1994, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μετά τις ρυθμίσεις που έγιναν με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2214/1994 και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου αυτού, τα στεγαστικά δάνεια, που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εξακολουθούν να υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου για το πέρα από το απαλλασσόμενο, κατά περίπτωση, ποσό του 1.000.000 ή των 300.000 δρχ., κατά τις κατωτέρω διακρίσεις:

α) Στην περίπτωση που το στεγαστικό δάνειο χορηγείται με ιδιωτικό έγγραφο ή χορηγείται μεν με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά δεν παρέχεται με ιδιωτική βούληση δικαίωμα εγγραφής υποθήκης, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%) σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 15 του κώδικα χαρτοσήμου, ανεξάρτητα αν εγγράφεται ή όχι υποθήκη κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 2214/1994.

β) Στην περίπτωση που το δάνειο χορηγείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και με αυτό παρέχεται με ιδιωτική βούληση και δικαίωμα εγγραφής υποθήκης, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%) σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15, του κώδικα χαρτοσήμου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απαλλακτική από τα τέλη χαρτοσήμου διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 2214/1994, αφορά τα τέλη για την υποθήκη που εγγράφεται με βάση τη διάταξη αυτή και δεν καλύπτει και απαλλαγή της σύμβασης του δανείου.

γ) Στην περίπτωση που σύμφωνα με τα ανωτέρω το δάνειο υπήχθη σε τέλη χαρτοσήμου 2% και στη συνέχεια παρέχεται με ιδιωτική βούληση δικαίωμα εγγραφής υποθήκης πρέπει να καταβάλλεται επιπλέον τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%), δηλαδή η διαφορά μεταξύ 3% και 2%.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο