Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-1994 ]

ΠΟΛ.1237/31.10.1994 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ. των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του μηνός Οκτωβρίου 94

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ. των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του μηνός Οκτωβρίου 94)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.: 1121866/9116-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 1.11.94Τ.Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΕΙΣ: 12η, 13η, 14η, 15η, 16η

ΠΟΛ 1237

ΘΕΜΑ: "Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ. των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του μηνός Οκτωβρίου 1994.

1121866/9116-20/0016/ΠΟΛ. 1237/31.10.1994

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α' 92), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες, που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις, για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τη διάταξη του άρθρου 8 του ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α' 82) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του, τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

3. Το γεγονός ότι οι συνεχείς και καταστρεπτικές πλημμύρες, που έγιναν το μήνα Οκτώβριο σε διάφορες περιοχές της χώρας, είχαν αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών αυτών και να υποστούν σημαντικές ζημιές οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι αυτών.

4. Την αριθ. 1026431/268/0006 Α'/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β' 94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε μέχρι 20 Απριλίου 1995 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων Φ.Π.Α., και καταβολής βεβαιωμένων χρεών, στις Δ.Ο.Υ. των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του μηνός Οκτωβρίου 1994 οι οποίες έληξαν ή θα λήξουν, αρχικά ή κατόπιν παράτασης που έχει ήδη δοθεί από 20 Οκτωβρίου 1994 μέχρι 31 Ιανουαρίου 1995, με την προϋπόθεση ότι οι πληγέντες ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαίωση της Νομαρχίας από την οποία να προκύπτει ότι υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες,
καθώς και το ύψος των ζημιών αυτών.

Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για όσους προσκομίσουν την παραπάνω βεβαίωση. Η παρούσα απόφαση που δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο