Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2008 ]

Αρθρα Λογιστικός και Φορολογικός χειρισμός ΦΠΑ στοιχείου παράδοσης κτίσματος

(Λογιστικός και Φορολογικός χειρισμός ΦΠΑ στοιχείου παράδοσης κτίσματος)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Λογιστικός –Φορολογικός χειρισμός ΦΠΑ στοιχείου παράδοσης κτίσματος

 


Άρθρο επιστημονικής ομάδας union programming group  

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός  Γιώργος Ιωάννου Ρούσσος

Με την ΠΟΛ.1107/24.7.2008 έρχεται το ΥΠ.ΟΙΚΟ. να δώσει  λύσει σε ένα θέμα που δημιουργούσε σύγχυση σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των κτισμάτων που παραδίδει οικοδομική επιχείρηση στον οικοπεδούχο στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομής με αντιπαροχή.


Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1107/24.7.2008 το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί στην αξία των κτισμάτων που παραδίδει οικοδομική επιχείρηση στον οικοπεδούχο στην ανέγερση οικοδομής με αντιπαροχή, σε περίπτωση που δεν εισπράττεται από τον οικοπεδούχο , γιατί ο υπόψη έμμεσος φόρος είναι επιρριπτόμενος και δεν βαρύνει την επιχείρηση βάσει νόμου, δεν  αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη νομολογία περί ΦΠΑ νεόδμητων οικοδομών (άδεια μετά την 1-1-2006 ) η αξία των κτισμάτων που παραδίδει οικοδομική επιχείρηση στον οικοπεδούχο προκύπτει από τον τύπο:

ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ =
ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ* Χ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕΝΑ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥ

*Προσοχή λαμβάνουμε  υπόψιν μας  την  συνολική αξία του βιβλίου κοστολογίου αφού έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες και δεν έχουμε άλλο παραστατικό προς καταχώρηση .  Η αξία αυτή, επί της οποίας θα υπολογιστεί η αξία των παραδοτέων κτισμάτων είναι το σύνολο του απολογιστικού κόστους Α και Β .

Παράδειγμα

Σύνολο βίβλου κοστολογίου ,μετά την καταχώρηση όλων των παραστατικών ,1.000.000 ευρώ .Οικοδομούμενα χιλιοστά οικοπεδούχου 300/1000.Για να υπολογίσουμε την αξία του στοιχείου παράδοσης κτίσματος και πάνω στην οποία θα υπολογιστεί ΦΠΑ έχουμε :

1.000.000 χ 300/1000 = 300.000 ευρώ

Άρα αξία παραδοτέων κτισμάτων 300.000 ευρώ Χ 19% = 57.000 ευρώ

Προσοχή στις περιοχές μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ ο φόρος είναι 13%.

Ο ΦΠΑ αυτός πρέπει να δοθεί στον κατασκευαστή ,ο οποίος θα εκδώσει μια απόδειξη είσπραξης για το ποσό που θα εισπράξει από τον  οικοπεδούχο ,με σαφή αιτιολογία .

Στο σημείο αυτό έρχεται η απόφαση του υπουργείου να διευκρινίσει ότι ο ΦΠΑ αυτός είναι έμμεσος  φόρος (επιρριπτόμενος ) και βαρύνει τον τελικό καταναλωτή (οικοπεδούχο).Άρα ο ΦΠΑ αυτός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμπεριληφθεί στις  δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση για τον κατασκευαστή .Το πώς θα το χειριστούμε λογιστικά και φορολογικά κατά την άποψη μας και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ή δεν έχουμε λάβει γνώση για αυτό (π.χ. απάντηση  του υπουργείου σε προσωπικό ερώτημα ) από το υπουργείο οικονομικών αναφέρουμε τα εξής .


Σε περίπτωση Β κατηγορίας βιβλίων

Με δεδομένο ότι το στοιχείο παράδοσης κτίσματος επέχει θέση νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, θα καταχωρήσουμε στην περιοδική του τριμήνου που έγινε η πράξη, στον κωδικό 303 ή 306 (πίνακας εκροών) την αξία παράδοσης των κτισμάτων . Στο παράδειγμα μας ποσό 300.000 ευρώ και αντίστοιχο ποσό ΦΠΑ στους κωδικούς 333 ή 336 , στο παράδειγμα μας ποσό 57.000 ευρώ .

Με τον τρόπο αυτό καταβάλουμε το ποσό ΦΠΑ που εισπράξαμε από τον οικοπεδούχο .

Εδώ τίθεται το ερώτημα αν αυτό το ποσό λαμβάνεται υπόψιν στην φορολογία εισοδήματος και τι εγγραφές θα γίνουν στα βιβλία μας .

Με την υπόθεση ότι δεν λαμβάνεται υπ όψιν στην φορολογία εισοδήματος οφείλουμε να κάνουμε μια εγγραφή σε λογαριασμό πωλήσεων με τίτλο «ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» και ΦΠΑ 19% σε λογαριασμό ΦΠΑ με ξεχωριστό τίτλο «ΦΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ» και άλλη μια εγγραφή σε λογαριασμό εξόδου με τίτλο «ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» χωρίς ΦΠΑ .

Για λόγους καθαρά ελεγκτικούς καλό θα ήταν να υπάρχει στην μηνιαία κατάσταση ξεχωριστή στήλη στα έσοδα και τα έξοδα με αυτές  τις κινήσεις .Με τον τρόπο αυτό αυξάνοντας τα έξοδα κατά  το ποσό αύξησης του εσόδου θεωρούμε ότι δεν δημιουργείται θέμα αλλοίωσης του φορολογικού αποτελέσματος και απεικονίζεται το πραγματικό γεγονός .  

Σε περίπτωση Γ κατηγορίας Βιβλίων 

Στοιχειο Παραδοσης Κτισματος  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.01......ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ                                         300.000

30.00......ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΣ                                                  57.000

               78..........19% ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΤΗΣΜΑΤΩΝ                            300.000

               54.00.78........ΦΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ                57.000

*Αντι για τον λογαρισμο 24 υπαρχουν αποψεις για χρηση του λογαρισμου 62.9.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εισπραξη ΦΠΑ Οικοπεδουχου  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38.......ΤΑΜΕΙΟ                  57.000

30.......ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΣ                 57.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Για την περιοδική του ΦΠΑ ακολουθούμε ότι αναφέρεται πιο πάνω στην περίπτωση Β κατηγορίας βιβλίων.

Για όλες τις ανωτέρω εγγραφές ως παραστατικό λογίζεται το στοιχείο παράδοσης κτίσματος .

Ολοκληρώνοντας αυτή μας την τοποθέτηση ,αξίζει να αναφέρουμε ότι το υπουργείο οικονομικών προέβει σε αυτή την απάντηση μέσω της ΠΟΛ.1107/24.7.2008 γιατί είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο στη αγορά ακινήτων ο οικοπεδούχος να μη πληρώνει  στον κατασκευαστή τον αναλογών ΦΠΑ του στοιχείου παράδοσης κτίσματος  για διάφορους λόγους π.χ. θέμα συμφωνίας και να το πλήρωνε ο κατασκευαστής για λογαριασμό του .

Έτσι γίνεται σαφές ότι ο φόρος αυτός βαρύνει τον τελικό καταναλωτή και δεν εκπίπτει φορολογικά είτε τον πληρώσει ο οικοπεδούχος που έχει υποχρέωση είτε ο κατασκευαστής για λογαριασμό του οικοπεδούχου.

Στην περίπτωση που προκύψει επιπλέον ποσό ΦΠΑ για καταβολή μετά από τον έλεγχο της ειδικής δήλωσης με ξεχωριστό διπλότυπο που εκδίδει η ΔΟΥ ο ΦΠΑ αυτός καταχωρείται ως έξης: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81.00.99........ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ                    ΧΧΧΧΧΧ

             38..................ΤΑΜΕΙΟ                                                            ΧΧΧΧΧΧ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο