Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2008 ]

ΠΟΛ.1108/24.7.2008 Φορολογική μεταχείριση αμοιβής/αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται σε αλλοδαπό φορολογικό κάτοικο (tax resident) και ειδικότερα σε καθηγητή ή δάσκαλο ή σε ορισμένες περιπτώσεις ερευνητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβής/αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται σε αλλοδαπό φορολογικό κάτοικο (tax resident) και ειδικότερα σε καθηγητή ή δάσκαλο ή σε ορισμένες περιπτώσεις ερευνητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
Αρ. πρωτ.1080811/756/ΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ      
ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                  
                                                                                                
ΠΟΛ 1108

Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας 8    ΠΡΟΣ:    Δ.O.Y.
Ταχ. κώδ.: 10184 - Αθήνα        
Πληροφορίες: Ι. Φοβάκης        
Τηλέφωνο: 210 3375866        
Τηλεομ.: 210 3375854        

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβής/αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται σε αλλοδαπό φορολογικό κάτοικο (tax resident) και ειδικότερα σε καθηγητή ή δάσκαλο ή σε ορισμένες περιπτώσεις ερευνητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται κατά καιρούς στην Υπηρεσία μας από τους  ενδιαφερόμενους, αλλά και διάφορους άλλους φορείς, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην πλειονότητα των διμερών Συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που έχει συνομολογήσει η χώρα μας με άλλα Κράτη, περιλαμβάνονται διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση της αμοιβής/αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπούς καθηγητές ή δασκάλους ή σε ορισμένες περιπτώσεις και ερευνητές, φορολογικούς κατοίκους (tax residents) των άλλων αυτών Κρατών, αναφορικά με τη διδασκαλία ή την έρευνα σε Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο ή άλλο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και τηρουμένων των τυχόν προϋποθέσεων που πιθανώς να θέτει η εκάστοτε Σ.Α.Δ.Φ., η προαναφερόμενη αμοιβή/αποζημίωση δεν φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον η παραμονή του αλλοδαπού καθηγητή ή δασκάλου ή σε κάποιες περιπτώσεις και ερευνητή, στη χώρα μας, δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δύο ή τριών ετών, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις της κάθε Σύμβασης.

Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο χρόνος διδασκαλίας ή έρευνας στην Ελλάδα, υπερβεί το καθοριζόμενο διάστημα των δύο ή τριών ετών, τότε ο καθηγητής ή δάσκαλος ή σε ορισμένες περιπτώσεις ερευνητής, θα φορολογηθεί στην Ελλάδα για το συνολικό ποσό των αμοιβών/αποζημιώσεων που εισέπραξε, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η παραμονή του στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προς τις οποίες απευθύνεται το παρόν, είναι απαραίτητο να ανατρέχουν σε κάθε περίπτωση στο αντίστοιχο άρθρο, εφόσον αυτό υφίσταται, της εκάστοτε Σύμβασης, το οποίο ρυθμίζει τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος των ως άνω προσώπων και να εξετάζουν με προσοχή τους όρους που αναφέρονται σε αυτό, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Είναι ευνόητο ότι οποιαδήποτε άλλη διαταγή, η οποία αντιμετωπίζει διαφορετικά το συγκεκριμένο θέμα, παύει να ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο                                                 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                           Γ. ΚουνάδηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο