Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-10-1994 ]

ΠΟΛ.1236/27.10.1994 Ποσοστό τόκου υπερημερίας

(Ποσοστό τόκου υπερημερίας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.: 1121294/9260-13/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1236

ΘΕΜΑ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας.
ΣΧΕΤ: Η αριθ. 1106470/8298-13/0016/ΠΟΛ/1216/21-9-94 διαταγή μας.

Στη συνέχεια της παραπάνω σχετικής διαταγής μας, που αναφέρεται στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας, σας πληροφορούμε ότι με την αριθ. 2331/27.9.94 (ΦΕΚ 159Α' 94) πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μειώθηκε το επιτόκιο των χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος από ποσοστό 33% σε ποσοστό 30% ετησίως, με συνέπεια να μειωθεί και το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου από οσοστό 37% σε ποσοστό 34% ετησίως από την ίδια ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 1994.

Επομένως από 27 Σεπτεμβρίου 1994 πρέπει να υπολογίζετε ποσοστό τόκου υπερημερίας 34% ετησίως για τους καταλογισμούς από απαιτήσεις του Δημοσίου, λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για ποσά φόρων ή τελών που εισπράχθηκαν από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα Ελληνικά

Ταχυδρομεία, και δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα, καθώς επίσης και για τις λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας. Οι μεταβολές στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας από 21.8.1946 μέχρι σήμερα έχουν ως ακολούθως:

1. Από 21. 8.1946 μέχρι .... 31. 8.1979 .. ποσοστό 12% (ΒΔ 21/21-8-46)
2. Από 1. 9.1979 μέχρι .....10.10.1979 . ποσοστό 21% (ΦΕΚ 203 Α' 79)
3. Από 11.10.1979 μέχρι .... 29.10.1990 ποσοστό 25% (ΦΕΚ 233 & 287 Α' 79)
4. Από 30.10.1990 μέχρι .. 17. 9.1992 .. ποσοστό 34% (ΦΕΚ 89 Α' 90)
5. Από 18. 9.1992 μέχρι .... 20.10.1992 . ποσοστό 44% (ΦΕΚ 162 Α' 92)
6. Από 21.10.1992 μέχρι ... 15. 6.1993 .. ποσοστό 39% (ΦΕΚ 174 Α' 92)
7. Από 16. 6.1993 μέχρι ..... 30. 9.1993 .. ποσοστό 33% (ΦΕΚ 111 Α' 93)
8. Από 1.10.1993 μέχρι ...... 25.10.1993 . ποσοστό 36% (ΦΕΚ 170 Α' 93)
9. Από 26.10.1993 μέχρι ..... 15. 5.1994 .. ποσοστό 34% (ΦΕΚ 191 Α' 93)
10. Από 16. 5.1994 μέχρι ....... 26. 9.1994 . ποσοστό 37% (ΦΕΚ 80 Α' 94)
11. Από 27. 9.1994 μέχρι ........ - ... ποσοστό 34% (ΦΕΚ 159 Α' 94)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο