Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2008 ]

ΠΟΛ.1102/15.7.2008 Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 16 του ν. 3661/2008 (Φ.Ε.Κ. 89Α /19-5-2008)

(Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 16 του ν. 3661/2008 (Φ.Ε.Κ. 89Α /19-5-2008))

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα 15 Ιουλίου 2008                             
Αριθμ. Πρωτ.: 1076915/1424/ΔΜ Β
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ      
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ            
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ                
ΤΜΗΜΑ: Β'
ΠΟΛ: 1102
Ταχ. Δ/νση     :  Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.       : 101 84                                               
Πληροφορίες :  Β. Σίδερη                                
Tηλέφωνο      : 2103375186, -187                           
Fax                 :  2103375041                     
e-mail             : [email protected] gr         

Θέμα: Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 16 του ν. 3661/2008 (Φ.Ε.Κ. 89Α /19-5-2008)

Κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 16 του ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, με την οποία αντικαταστάθηκε το εδάφιο αΆ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955  «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», το κεφάλαιο των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι από  την 19-5-2008.

Επομένως στην ένδειξη του υποσυστήματος Μητρώου «ΚΕΦΑΛΑΙΟ», το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου των ΕΠΕ μειώνεται από 18.000 ευρώ σε 4.500 ευρώ.  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                    
Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ    

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο