Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2008 ]

ΠΟΛ.1103/15.7.2008 Διεύρυνση της εφαρμογής για την υποβολή των καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μέσω διαδικτύου (internet).

(Διεύρυνση της εφαρμογής για την υποβολή των καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μέσω διαδικτύου (internet).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα,   15  Ιουλίου  2008
Αρ. Πρωτ.: 1077025/410/0015
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ 15Η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΟΛ. 1103
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας  : 101 84 Αθήνα                            
Πληροφορίες   : Γ. Εμμανουήλ                           
Τηλέφωνο        : 210 3610065                             
Fax                    : 210 3615052                           


ΘΕΜΑ: Διεύρυνση της εφαρμογής για την υποβολή των καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μέσω διαδικτύου (internet).


Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με αφορμή τις διατάξεις του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ Β΄/307/26.2.2008) «Όροι και προϋποθέσεις, διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ κ.λ.π.», σύμφωνα με τις οποίες για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)  θέρμανσης για τις οποίες υποβάλλονται οι καταστάσεις του άρθρου 4 της εν λόγω απόφασης, δεν υποβάλλονται στοιχεία για διασταύρωση των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), πλην της περίπτωσης των επιτηδευματιών που προμηθεύονται το ως άνω είδος με σκοπό την τελική του κατανάλωση ως καύσιμο θέρμανσης, οι οποίοι θέτουν στις σχετικές καταχωρήσεις της κατάστασης «προμηθευτών» τον κωδικό «1» - αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος (επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), και αξία την «καθαρή» αξία του πετρελαίου θέρμανσης που καταβάλλει όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 5 της παραπάνω απόφασης, οι οποίες ισχύουν από 15.2.2008 και εφεξής, διαπιστώθηκε ότι:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν από τον ίδιο προμηθευτή αγοράζεται από τελικό καταναλωτή – επιτηδευματία πετρέλαιο κίνησης π.χ. για την κίνηση των επαγγελματικών του αυτοκινήτων και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης για την θέρμανση των επαγγελματικών του εγκαταστάσεων, δημιουργείται πρόβλημα, ως προς την υποβολή της κατάστασης προμηθευτών της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από τον τελικό καταναλωτή – επιτηδευματία, αφού με βάση τα ως άνω οριζόμενα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/14.2.2008 αφενός στην καταχώρηση στην κατάσταση «προμηθευτών» που αφορά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, θα πρέπει να θέσει τον κωδικό «1» - αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος, και αφετέρου η σχετική καταχώρηση που αφορά το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να συμπληρωθεί κανονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ τα σχετικά πεδία, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή, που έχουν κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1081/22.5.2006, δεν δέχονται διπλές καταχωρήσεις με τον ίδιο Α.Φ.Μ.

Ενόψει των ανωτέρω για την αντιμετώπιση και επίλυση του εν λόγω θέματος διευρύνθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) η εφαρμογή για την υποβολή των καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μέσω διαδικτύου (σχετ. έγγραφο Γ.Γ.Π.Σ. 4008530/4375/0030/7.7.2008), ώστε να επιτρέπεται η εισαγωγή δύο αναλυτικών γραμμών (πελάτη ή προμηθευτή) με τον ίδιο Α.Φ.Μ., αλλά με διαφορετική ένδειξη υπόχρεου (υπόχρεος=0 / μη υπόχρεος=1) και πλέον ο έλεγχος του αρχείου που υποβάλλεται περιέχει και αυτόν τον κανόνα. Αντίστοιχα τροποποιήθηκε και το πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων που διανέμεται δωρεάν μέσω διαδικτύου (internet) στους φορολογούμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή (εισαγωγή) του ίδιου πελάτη/προμηθευτή και ως υπόχρεου και ως μη υπόχρεου κατά περίπτωση.
 
Ακριβές Αντίγραφο  
 Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                              
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
          ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ                      
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο