Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-2008 ]

1075991/1360/Α0012/14.7.2008 Ζητούνται στοιχεία για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2008.

(Ζητούνται στοιχεία για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2008. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα  14 Ιουλίου 2008
Αριθ.Πρωτ.: 1075991/1360/Α0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ           
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ          
ΤΜΗΜΑ  Α'

Ταχ. Δ/νση    :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.     :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:  210 3375314
ΦΑΞ: 210 3375001


ΘΕΜΑ: Ζητούνται στοιχεία για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2008.

Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2008 απαιτείται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία της καταχώρησης, συμπλήρωσης και αποστολής αυτών στη ΓΓΠΣ.

Ειδικά για τις δηλώσεις που έχουν σταλεί ταχυδρομικά, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ να φροντίσουν άμεσα να παραληφθούν από τα ταχυδρομεία.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι, όλες οι δηλώσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο παραλαβής τους, πρέπει να έχουν καταχωρηθεί μέχρι 25.7.2008 και ακολούθως μέχρι 1.8.2008, να μας γνωρίσετε στα FAX: 210 3375012-13-14, το συνολικό αριθμό των καταχωρηθεισών δηλώσεων οικονομικού έτους 2008, καθώς και τον αύξοντα αριθμό της τελευταίας καταχωρηθείσας δήλωσης του ίδιου οικονομικού έτους.
 
Τέλος, πρέπει να μας γνωρίσετε (στα ίδια FAX) τον αριθμό των παραληφθεισών δηλώσεων  που μέχρι 25.7.2008 θα έχετε αποστείλει στη ΓΓΠΣ προς εκκαθάριση.

Ο Διευθυντής
Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
                 
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας α.α
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο