Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-07-2008 ]

1076196/1361/Α0012/14.6.2008 Έλεγχος των φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

(Έλεγχος των φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1076196/1361/Α0012

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αικ. Παπαβασιλείου
Τηλέφωνο: 210 3375377
ΦΑΞ: 210 3375001   

ΚΟΙΝ.: Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενική Διεύθυνση ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Δ/νση Εφαρμογών (Δ30) – Τμ. Α΄
Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Τ.Κ.: 183 46  ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Έλεγχος των φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Με έγγραφό της, η Δ/νση Εφαρμογών (Δ30) της Γ.Γ.Π.Σ. μας ενημερώνει ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Φ.Ε. 2008 εντοπίστηκαν πολλά φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς, οπότε ήταν απαραίτητο να εξαιρεθούν από την κεντρική εκκαθάριση πολλές δηλώσεις. Μετά από ειδική επεξεργασία και έλεγχο σε μικρό αριθμό αυτών των δηλώσεων ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση, ενώ οι υπόλοιπες που εκκρεμούν θα αποσταλούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα διανομής, προκειμένου να ελεγχθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι φορολογούμενοι, ώστε να κριθεί εάν πρέπει να προωθηθούν για κεντρική εκκαθάριση ή όχι.

Σας επισημαίνουμε ότι μετά την αποστολή από τη Γ.Γ.Π.Σ. συγκεκριμένων αρχείων που περιλαμβάνουν τις παραπάνω δηλώσεις Φ.Ε. είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των παρακάτω δηλωθέντων στοιχείων:

1. Στις περιπτώσεις που δηλώνεται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες απαιτείται αυστηρός έλεγχος στη βεβαίωση αποδοχών, που πιθανόν να είναι πλαστή, και διασταύρωση αυτής με την οριστική δήλωση Μ.Υ. του εργοδότη ή άλλες απαιτούμενες διασταυρώσεις.

2. Όπου προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται εισόδημα από Μ.Υ., απαιτείται έλεγχος των στοιχείων των εμφανιζομένων ως εργοδοτών.

3. Έλεγχος της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου οικον. έτους και σύγκριση των εισοδημάτων και των προστατευομένων μελών του πίνακα 3 (ΚΩΔ.003), με τα αντίστοιχα δηλωθέντα στη δήλωση του οικον. έτους 2008.

4. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της εν λόγω ηλεκτρονικής δήλωσης (οικον. έτους 2008) είναι μέχρι 1.500 ευρώ, εκτός άλλων ελέγχεται και η δήλωση του προηγούμενου οικον. έτους.
Ύστερα από τα παραπάνω, εφόσον με τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα παραστατικά στοιχεία ανταποκρίνονται στα δηλωθέντα στοιχεία της ηλεκτρονικής δήλωσης, η δήλωση αυτή προωθείται για κεντρική εκκαθάριση και θεωρείται εμπρόθεσμη.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον τα παραστατικά στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στα δηλωθέντα στοιχεία της ηλεκτρονικής δήλωσης, υποβάλλεται από το φορολογούμενο νέα αρχική δήλωση στη Δ.Ο.Υ., η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη οπότε επιβάλλονται και οι ισχύουσες κυρώσεις, καθόσον η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, όπως αναφέρεται στην 1035462/556/Α0012/26.3.2008 σχετική διαταγή του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ      
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α/α   ΣΤ. ΚΑΛΟΠΗΤΑ                                    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
          
      


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο