Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2008 ]

ΠΟΛ.1099/11.7.2008 Αρμοδιότητα Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο της δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.2238/1994 σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας του νομικού προσώπου.

(Αρμοδιότητα Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο της δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.2238/1994 σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας του νομικού προσώπου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008
Αριθ. Πρωτ.1075809/11062/Β0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΟΛ:1099
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες ΠΔ
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α.Μαλιάγκα
Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312
ΦΑΞ: 210 - 3375001

    
ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο της δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.2238/1994 σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας του νομικού προσώπου.

    

    Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 108 του ν.2238/1994, αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξεύρεση του εισοδήματος αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου, είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας: α) Της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του υπόχρεου ημεδαπού νομικού προσώπου, β) Της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η κύρια μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα του υπόχρεου αλλοδαπού νομικού προσώπου. Αν στην ίδια περιφέρεια εδρεύουν περισσότεροι από ένας προϊστάμενοι δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ο αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός κατά γενικές κατηγορίες νομικών προσώπων.

    2. Με την αριθμ. 3130/2002 απόφαση του, το Συμβούλιο της Επικρατείας (Β' Τμήμα), σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 3843/1958 (οι οποίες είναι όμοιες με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Κ.Φ.Ε), έκρινε ότι κατά τη διάταξη αυτή ο τόπος της έδρας του ημεδαπού νομικού προσώπου καθορίζει την αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής. Συνεπώς, η φορολογική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ημεδαπού νομικού προσώπου δεν έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της δηλώσεως όταν είναι γνωστή, πριν από την εντολή ελέγχου, η μεταφορά της έδρας του νομικού προσώπου στην περιφέρεια άλλης φορολογικής αρχής η οποία, λόγω του νέου τόπου της έδρας του νομικού προσώπου, καθίσταται αυτή αρμόδια για τον έλεγχο και την έκδοση του φύλλου ελέγχου (όμοιες οι 3131/2002 και 3132/2002 αποφάσεις ΣτΕ).

    3.Τα παραπάνω σας κοινοποιούνται για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε ανάλογες περιπτώσεις μεταφοράς της έδρας ανώνυμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κλπ. νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.

    
 Ακριβές Αντίγραφο
 Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο