Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2003 ]

ΠΟΛ.1009/23.1.2003 Τροποποίηση της 1048281/2583/529/Α0014/ΠΟΛ.1174 /4-6-2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου. (Α.Υ.Ο. 1006441/23.1.2003/ΠΟΛ. 1009)

(Τροποποίηση της 1048281/2583/529/Α0014/ΠΟΛ.1174 /4-6-2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου. (Α.Υ.Ο. 1006441/23.1.2003/ΠΟΛ. 1009))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Τροποποίηση της 1048281/2583/529/Α0014/ΠΟΛ.1174/4.6.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου.
(Α.Υ.Ο. 1006441/23.1.2003/ΠΟΛ.1009)

ΠΟΛ 1009

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 35, 36, 59, παράγραφος 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ( ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α/7.11.2000), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με το άρθρο 18 του ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α/20.3.2002).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 της 6ης Οδηγίας Φ.Π.Α. (Οδηγία 77/388/ΕΟΚ), που αφορούν τον προσδιορισμό του προσώπου; το οποίο είναι υπόχρεο για την καταβολή του φόρου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2000/65/ΕΚ/17 Οκτωβρίου 2000.

5. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1485/Β) "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

6. Την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 2 της 1048281/2583/529/Α0014/ ΠΟΛ.1174/4.6.2002 ΑΥΟ με την οποία ορίζεται ότι δεν πρέπει να εκκρεμεί σε βάρος του φορολογικού εκπροσώπου, ποινική δίωξη από οποιαδήποτε αιτία.

7. Το γεγονός ότι τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται κατά την έναρξη εργασιών άλλων επιτηδευματιών.

8. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας ορισμού φορολογικού εκπροσώπου.

9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κράτους, δεδομένου ότι αφορά διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ( ν.2859/2000 ).

Αποφασίζουμε

1. Την κατάργηση της περίπτωσης β', της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της 1048281/2583/529/Α0014/ ΠΟΛ.1174/4.6.2002 Α.Υ.Ο.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο