Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-2008 ]

OAEE - Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.ΟΡΓ/Φ9/24/68270/4.7.2008 Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από τρίτα πρόσωπα

(Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από τρίτα πρόσωπα)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

 Αθήνα,   4  / 7  / 2008
Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.ΟΡΓ/Φ9/24/68270
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ                                 
ΤΜΗΜΑ:  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Ακαδημίας 22
Ταχ. Κωδ.   :  106 71 Αθήνα
Πληρ.: Βασιλακόπουλος Ι.
Τηλ.: 210 3729562

                                                                                             
ΘΕΜΑ: «Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από τρίτα πρόσωπα»       

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» «Αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση διοικητικής πράξης απαιτείται όταν το προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι «Οι δημόσιες υπηρεσίες οι ΟΤΑ και τα νπδδ, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους». Επίσης, στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου αναφέρεται : «Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το Δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο.
Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται στην περίπτωση πολιτών κρατών μελών την ΕΕ από το Δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας προκύπτει ότι αιτήσεις προς κάθε Διοικητική Αρχή υποβάλλονται κατ' αρχήν, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Όταν όμως ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως για να υποβάλλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, ή να παρακολουθήσει την πορεία της υπόθεσης μπορεί να προσέλθει τρίτο πρόσωπο (το οποίο μπορεί να είναι πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη δικηγόρος) αρκεί να προσκομίζει τη νόμιμη, για το σκοπό αυτό, εξουσιοδότηση (ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όπου απαιτείται) η οποία μάλιστα θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, προκειμένου αφΆ ενός μεν να αποδεικνύεται η ταυτότητά του, αφΆ ετέρου δε να διασφαλίζονται τα έννομα αποτελέσματα της βούλησής του.

Τα προεκτεθέντα ισχύουν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ο τρίτος είναι μέλος της οικογένειας του ενδιαφερομένου.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι όταν προσέρχεται στις υπηρεσίες μας, χωρίς εξουσιοδότηση, μέλος της οικογένειας ασφαλισμένου προκειμένου να διεκπεραιώσει απλές διαδικασίες π.χ. θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας, καταχώρηση θεραπευτών ιατρών  κλπ. είναι στη διακριτική ευχέρεια του προϊσταμένου και του αρμοδίου υπαλλήλου, εάν θα ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα, εξετάζοντας κατά περίπτωση, προς αποφυγή τριβών και διαπληκτισμών.

Της παρούσης να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι υπάλληλοι για πιστή τήρηση και εφαρμογή.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο.Α.Ε.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
 
                                                                                                                 Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρ/νος Τμ. Γραμματείας α.α.


                                                                                                                    Ι. ΜπούτσικαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο