Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2008 ]

IKA Αριθμ. Πρωτ. Α40/20/13.6.2008 Καθορισμός ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζομένων του Ν. 2084/92 για το έτος 2008

(Καθορισμός ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζομένων του Ν. 2084/92 για το έτος 2008)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 13/6/2008
Αριθμ. Πρωτ. Α40/20

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β. Μελά
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 250
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


ΘΕΜΑ :Καθορισμός ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζομένων του Ν. 2084/92 για το έτος 2008

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους, από 1.1.93 και εφεξής, καθορίζεται για την χρονική περίοδο από 1.1.2008 μέχρι 30.9.2008 σε 5.437,96 Ευρώ και από 1.10.2008 μέχρι 31.12.2008 σε 5.543,55 Ευρώ δεδομένου ότι, το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα ανέρχεται σε 3% και 2% επί του ποσού της σύνταξης όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31.12.2007 (σχετ. το υπΆ αριθμ. 109428/0092/23.05.2008 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους)

Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν και για τον υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδομα αδείας, τα οποία, ως γνωστόν, υπόκεινται αυτοτελώς σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ως προς τον τρόπο καταχώρισης των αναδρομικών λόγω της διαφοράς των εισφορών από την αύξηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζόμενων καθώς και την προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων εισφορών ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπΆ αριθμ. 32/13.5.2008 εγκύκλιο της Διεύθυνσής μας.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ
ΦΩΤ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο