Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2008 ]

1064963/1195/Α0012/13.6.2008 Φορολογική αντιμετώπιση των συντάξεων που λαμβάνουν μέλη οικογενείας αποβιωσάντων βουλευτών ή δικαστικών λειτουργών.

(Φορολογική αντιμετώπιση των συντάξεων που λαμβάνουν μέλη οικογενείας αποβιωσάντων βουλευτών ή δικαστικών λειτουργών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 13 Ιουνίου 2008
Αριθ.Πρωτ.: 1064963/1195/Α0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210 3375316
ΦΑΞ: 210 3375001

ΘΕΜΑ:Φορολογική αντιμετώπιση των συντάξεων που λαμβάνουν μέλη οικογενείας αποβιωσάντων βουλευτών ή δικαστικών λειτουργών.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και για την ομοιόμορφη αντιμετώπισή του, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Η φορολόγηση του Βουλευτών, εν ενεργεία ή συνταξιούχων, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, όπως ισχύει σήμερα ύστερα από την ψήφιση του άρθρ. 9 του ν.3091/2002.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με την Ε15058/ΠΟΛ.208/30.10.1985 εγκύκλιο, ο ειδικός τρόπος φορολογίας της βουλευτικής αποζημίωσης δεν εφαρμόζεται προκειμένου για τα ποσά των συντάξεων που καταβάλλονται σε δικαιούχους λόγω μεταβίβασης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όπως π.χ. σε μέλη της οικογένειας του πρώην βουλευτή, λόγω θανάτου αυτού.

3. Σύμφωνα με τα 10433105/872/Α0012/17.5.2002 και 1085582/1717/Α0012/ 24.10.2002 έγγραφά μας, τα οποία εκδόθηκαν κατόπιν της 306/2001 Απόφασης του Σ.τ.Ε. στους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς καθώς και στα μέλη του Ν.Σ.Κ., οι αμοιβές που εισπράττουν λόγω της ιδιότητές τους αυτής
φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης για το εισόδημα αυτό, δηλαδή δεν συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματά τους που δεν προέρχονται από την ιδιότητά τους αυτή (δικαστικός λειτουργός, μέλος του Ν.Σ.Κ.) και τα οποία φορολογούνται χωριστά, δηλαδή έχουμε εξαμείωση του τρόπου φορολόγησης των δικαστικών λειτουργών με τους βουλευτές.

4. Συνεπώς, συνάγεται ότι οι συντάξεις χηρείας που λαμβάνουν μέλη οικογενείας αποβιωσάντων βουλευτών ή δικαστικών λειτουργών δεν φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 (σχετ. τα 1042868/1286/Α0012/29.5.2004, 1100590/2537/Α0012/20.12.2004 και 1017957/331/ Α0012/3.3.2005 έγγραφά μας), αλλά με τις γενικές διατάξεις του ν.2238/1994.

5. Η έκδοση της 128/2007 απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου δεν ανατρέπει τα προαναφερόμενα.

Ο Διευθυντής
Ι. Γιαννακόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο