Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2008 ]

ΠΟΛ.1083/16.5.2008 Αντικατάσταση της ΠΟΛ.1134/12.11.2007 και διευκρινίσεις εφαρμογής του διακανονισμού Φ.Π.Α. των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

(Αντικατάσταση της ΠΟΛ.1134/12.11.2007 και διευκρινίσεις εφαρμογής του διακανονισμού Φ.Π.Α. των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 16 Μαΐου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1054542/3125/669/Α0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α.
Τμήμα Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κώδικας : 106 72, Αθήνα
Τηλ. : 210 36 47 202 – 5
Fax : 210 36 45 413
Email : [email protected]

ΠΟΛ. 1083

Θ Ε Μ Α: Αντικατάσταση της ΠΟΛ.1134/12.11.2007 και διευκρινίσεις εφαρμογής του διακανονισμού Φ.Π.Α. των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Αναφορικά με το διακανονισμό εκπτώσεων Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) λόγω παράδοσής τους κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με παλαιότερη γραπτή θέση της Διοίκησης (30/04/1993) είχε γίνει δεκτό ότι «ο διακανονισμός ενεργείται, εφόσον κατά το χρόνο της οριστικής μεταβίβασης των αγαθών στο μισθωτή εντός της πενταετίας διακανονισμού, δεν αποδίδεται στο δημόσιο ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της πενταετούς περιόδου του διακανονισμού αφού συνυπολογισθεί σΆ αυτόν και ο φόρος που ήδη έχει αποδοθεί, με βάση τα μισθώματα, που εισπράχτηκαν για το συγκεκριμένο αγαθό κατά το χρόνο μίσθωσης και μέχρι την οριστική μεταβίβασή του στο μισθωτή.».

2. Οι οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1134/12.11.2007 έρχονται σε αντίθεση αφενός με την πιο πάνω αναφερόμενη θέση της Διοίκησης και αφετέρου με την πέραν της δεκαετίας διαμορφωμένη κοινή αντίληψη και παγιωμένη πρακτική εφαρμογή στις συναλλαγές των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

3. Επιπλέον τα προβλεπόμενα στην εν λόγω εγκύκλιο δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και δεν συνάδουν με την έννοια της χρηστής διοίκησης δεδομένου ότι οι σχετικές συμβάσεις που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων, βασίστηκαν στην παλαιότερη θέση της Διοίκησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 της παρούσας.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1134/12.11.2007 δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις μεταβίβασης μισθωμένων αγαθών στα πλαίσια συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) εντός της πενταετίας του διακανονισμού. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη θέση της Διοίκησης σύμφωνα με την οποία οφείλεται φόρος μόνο στην περίπτωση που το άθροισμα του Φ.Π.Α. των μισθωμάτων και της πώλησης του αγαθού υπολείπεται του Φ.Π.Α. που αναλογεί στα εναπομένοντα πέμπτα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης α/α
Δημήτρης Γκλεζάκος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο