Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2008 ]

1054027/948/Α0012/14.5.2008 Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση εγκαταστάσεων διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων.

(Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση εγκαταστάσεων διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων. )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 14 Μαϊου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1054027/948/Α0012
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ι. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝA

Τηλέφωνο : 210 3375316
210 3375205

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση εγκαταστάσεων διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων.


Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικον. έτος, μεταξύ άλλων, από εκμίσθωση ή ιδιοχρησιμοποίηση οικοδομών.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου ορίζεται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις το κέρδος που αποκτάται από την άσκηση ατομικής ή εταιρικής επιχείρησης εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.

3. Με την Ε. 2312/ΠΟΛ.25/11.2.1982 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση εκμίσθωσης επιπλωμένων δωματίων από επιχειρήσεις ή ιδιώτες, αυτοί αποκτούν εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (Δ' κατηγορίας), αν ταυτόχρονα με την εκμίσθωση των δωματίων παρέχουν και υπηρεσίες περιποίησης των πελατών. Αντίθετα, αν αυτοί εκμισθώνουν τα δωμάτια χωρίς να παρέχουν υπηρεσίες ξενοδόχου αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων (Α' κατηγορίας).

4. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν συνάγεται ότι εάν ο ιδιοκτήτης κτήματος (π.χ. φυσικό πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 ΚΦΕ) εκμισθώνει τούτο σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται κατ' επάγγελμα με τη διοργάνωση - διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμων, βαπτίσεων κλπ.) και από τους όρους του μεταξύ τους μισθωτηρίου συμβολαίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού προκύπτει ότι ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα από κοινού με το μισθωτή να εξευρίσκει πελάτες ή την επιχείρηση τροφοδοσίας - catering, καθώς και να παρέχει από κοινού ή μεμονωμένα με το μισθωτή υπηρεσίες φύλαξης του χώρου, παρκαρίσματος και ψυχαγωγίας με σκοπό την άριστη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, την αδιάκοπη και αποδοτική εκμετάλλευση του κτήματος και τη διατήρηση της φήμης και πελατείας αυτού, ή με βάση τα πραγματικά περιστατικά διαπιστώνονται τα παραπάνω, τότε το εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής συνιστά εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (Δ' κατηγορίας).

Αντίθετα, εάν ο ιδιοκτήτης του κτήματος δεν διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει τις προαναφερθείσες ή κάθε άλλου είδους υπηρεσίες, τότε αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων (Α' κατηγορίας).

5. Περαιτέρω, εάν ο ιδιοκτήτης κτήματος εκμισθώνει τούτο σε ιδιώτη, προκειμένου ο δεύτερος να πραγματοποιήσει σ' αυτό κάποια κοινωνική εκδήλωση που αφορά τον ίδιο (π.χ. το γάμο του ή τη βάπτιση τέκνου του κλπ.) και όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης γίνονται από το μισθωτή (π.χ. ανεύρεση επιχείρησης τροφοδοσίας - catering κλπ.), χωρίς ο ιδιοκτήτης του κτήματος να παράσχει ουδεμία υπηρεσία για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, τότε το εισόδημα που αποκτά ο ιδιοκτήτης του κτήματος συνιστά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων (Α' κατηγορίας), διαφορετικά συνιστά εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (Δ' κατηγορίας).

6. Εννοείται βέβαια ότι τα παραπάνω, ως ζητήματα πραγματικά, ανάγονται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ και σε περίπτωση αμφισβήτησης, στη δικαιοδοσία των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο