Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-09-1994 ]

ΠΟΛ.1219/28.9.1994 Εκδοση εισιτηρίων από καταστήματα που χρησιμοποιούν για την ψυχαγωγία των πελατών τους το μουσικό όργανο ΣΥΝΘΕΣΑΙΖΕΡ

(Εκδοση εισιτηρίων από καταστήματα που χρησιμοποιούν για την ψυχαγωγία των πελατών τους το μουσικό όργανο ΣΥΝΘΕΣΑΙΖΕΡ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ. : 1101126/799/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ 1219

ΘΕΜΑ: " 'Εκδοση εισιτηρίων από καταστήματα που χρησιμοποιούν για την ψυχαγωγία των πελατών τους το μουσικό όργανο ΣΥΝΘΕΣΑΙΖΕΡ "

1101126/799/0015/

Με βάση ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στη Δ/νσή μας, γραπτά και προφορικά, σχετικά με την έκδοση εισιτηρίων εισόδου πελατών, από εκμεταλλευτές καταστημάτων, που προσφέρουν φαγητό και ποτό ή μόνο ποτό και χρησιμοποιούν, είτε αποκλειστικά, είτε με συνοδεία άλλων οργάνων, για την ψυχαγωγία των πελατών τους το μουσικό όργανο ΣΥΝΘΕΣΑΙΖΕΡ, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1072823/513/0015/, όπως αυτή ερμηνεύτηκε με την εγκύκλιο διαταγή του Υπουργ. Οικονομικών 1088860/627/0015/ (ΚΕΦ. Β' παρ. 1 περ. ΙΙ και ΙΙΙ), τα καταστήματα που χρησιμοποιούν πιάνο (πιάνο μπαρ - εστιατόρια) ως ειδική κατηγορία, καθώς και τα καταστήματα που χρησιμοποιούν στερεοφωνική ή ηλεκτρονική μουσική (δισκοθήκες, παμπ, μπαρ, λοιπά συναφή), ανεξάρτητα από το
χώρο που λειτουργούν, εμπίπτουν στην υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων, κατά την είσοδο των πελατών τους στους χώρους, που εκμεταλλεύονται.

2. Το ΣΥΝΘΕΣΑΙΖΕΡ, είναι μουσικό όργανο, που τα χαρακτηριστικά στοιχεία προσομοιάζουν μ' αυτά του ΠΙΑΝΟΥ, έχει δηλαδή πληκτρολόγιο, επιπλέον, όμως, παρέχει τη δυνατότητα στον καλλιτέχνη - μουσικό να συνθέτει ήχους ενός οργάνου ή πολλών συνδυαστικά και να παράγει όλα τα είδη μουσικής, όπως λόγου χάρη, κλασική, δημοτική, λαϊκή, ηλεκτρονική κ.ά. Ακόμη, το ΣΥΝΘΕΣΑΙΖΕΡ, επιτρέπει στον καλλιτέχνη να δημιουργεί μουσικά ακούσματα από ένα όργανο έως και πλήρη ορχήστρα (64 οργάνων), με το πάτημα ενός, μόνο, πλήκτρου.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, τα καταστήματα που προσφέρουν φαγητό και ποτό  ή μόνο ποτό και χρησιμοποιούν για την ψυχαγωγία των πελατών τους το μουσικό όργανο ΣΥΝΘΕΣΑΙΖΕΡ, είτε αυτοτελώς, είτε συνδυαστικά με άλλα όργανα εμπίπτουνστις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανωτέρω Α.Υ.Ο. και, συνεπώς, έπρεπε από 11.7.1994 να εκδίδουν εισιτήρια, κατά την είσοδο των πελατών σ' αυτά.

4. Επειδή, όμως με την ως άνω εγκύκλιο δεν είχε αποσαφηνισθεί η λειτουργία του ως άνω οργάνου εύλογα κάποιοι υπόχρεοι επιτηδευματίες δεν έχουν εφαρμόσει την Α.Υ.Ο. 1072823/513/0015/, ως προς την έκδοση εισιτηρίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησής του.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να μην επιβάλλονται πρόστιμα μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσης εγκυκλίου, για το λόγο και μόνο της μη έκδοσης εισιτηρίων από τα καταστήματα που χρησιμοποιούν ΣΥΝΘΕΣΑΙΖΕΡ, εφόσον αυτά έχουν εκδόσει κανονικά τα λοιπά φορολογικά στοιχεία εσόδων.

5. Η εγκύκλιος αυτή παρακαλούμε, να διανεμηθεί σε όλο το προσωπικό των Δ.Ο.Υ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο