Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-1994 ]

ΠΟΛ.1217/22.9.1994 Φορολογία εταιριών συστεγαζόμενων φαρμακείων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικώς φαρμακοποιοί

(Φορολογία εταιριών συστεγαζόμενων φαρμακείων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικώς φαρμακοποιοί)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.1106692/2054/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.23.9.1994/ΜΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1217

ΘΕΜΑ: Φορολογία εταιριών συστεγαζόμενων φαρμακείων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικώς φαρμακοποιοί.

1106692/2054/Α0012/

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1.- Σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 12 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 2214/1994, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου αυτού (16α ν.δ. 3323/1955) δεν εφαρμόζονται για εταιρίες συστεγαζομένων φαρμακείων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικώς και μόνο φαρμακοποιοί.

2.- Η ισχύς των διατάξεων αυτής της περίπτωσης σύμφωνα με την περίπτωση ιστ' του άρθρου 66 του ν. 2214/1994 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 11 Μαϊου 1994 ήτοι για διαχειρίσεις που κλείουν από της ημερομηνίας αυτής και μετά.

3.- Συνεπώς, τα εισοδήματα οικον. έτους 1994 (χρήσεως 1993) των εταιριών συστεγαζόμενων φαρμακείων θα φορολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955.

4.- Σημειώνεται ότι με την 1060111/980/Α0012/εγκύκλιο διαταγή μας από παραδρομή αναφέρεται ότι οι διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της νέας παραγράφου 12 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο οικον. έτος 1994 (χρήση 1993).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο