Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2008 ]

Αρθρα ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΑΠΟ 1/1/2008 - 30/6/2011

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΑΠΟ 1/1/2008 - 30/6/2011)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2008 - 30/6/2011


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία


Από 1/1/2008 30,40 Ευρώ 33,45 Ευρώ

Από 1/9/2008 31,32 Ευρώ 34,45 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 33,04 Ευρώ 36,34 Ευρώ
2. Με 1 τριετία


Από 1/1/2008 31,52 Ευρώ 34,56 Ευρώ

Από 1/9/2008 32,47 Ευρώ 35,60 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 34,25 Ευρώ 37,56 Ευρώ
3. Με 2 τριετίες


Από 1/1/2008 33,03 Ευρώ 36,07 Ευρώ

Από 1/9/2008 34,02 Ευρώ 37,16 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 35,89 Ευρώ 39,20 Ευρώ
4. Με 3 τριετίες


Από 1/1/2008 34,52 Ευρώ 37,56 Ευρώ

Από 1/9/2008 35,56 Ευρώ 38,69 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 37,51 Ευρώ 40,82 Ευρώ
5. Με 4 τριετίες


Από 1/1/2008 36,03 Ευρώ 39,07 Ευρώ

Από 1/9/2008 37,11 Ευρώ 40,25 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 39,15 Ευρώ 42,46 Ευρώ
6. Με 5 τριετίες


Από 1/1/2008 37,53 Ευρώ 40,57 Ευρώ

Από 1/9/2008 38,66 Ευρώ 41,79 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 40,78 Ευρώ 44,09 Ευρώ
7. Με 6 τριετίες


Από 1/1/2008 39,05 Ευρώ 42,09 Ευρώ

Από 1/9/2008 40,22 Ευρώ 43,35 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 42,43 Ευρώ 45,74 Ευρώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2008 - 31/12/2009


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία


Από 1/1/2008 680,59 Ευρώ 748,65 Ευρώ

Από 1/9/2008 701,00 Ευρώ 771,11 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 739,56 Ευρώ 813,52 Ευρώ
2. Με 1 τριετία


Από 1/1/2008 737,29 Ευρώ 805,35 Ευρώ

Από 1/9/2008 759,41 Ευρώ 829,51 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 801,17 Ευρώ 875,13 Ευρώ
3. Με 2 τριετίες


Από 1/1/2008 804,31 Ευρώ 872,37 Ευρώ

Από 1/9/2008 828,44 Ευρώ 898,54 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 874,01 Ευρώ 947,96 Ευρώ
4. Από 3 τριετίες και άνω


Από 1/1/2008 871,34 Ευρώ 939,40 Ευρώ

Από 1/9/2008 897,48 Ευρώ 967,58 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 946,84 Ευρώ 1020,80 Ευρώ
Οι διαφορές των εισφορών, που προκύπτουν από την αναδρομική αύξηση (από 1/1/2008) των αποδοχών, όσων εργαζομένων αμείβονται σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει να καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει την μισθολογική περίοδο του Ιουλίου 2008 (γ' τρίμηνο 2008).
Η καταχώρηση των διαφορών πρέπει να γίνει σε ιδιαίτερη στήλη της Α.Π.Δ. με τύπο αποδοχών «09» (αναδρομικές αποδοχές), ενώ η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εάν πραγματοποιηθεί μέχρι 29/8/2008.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2008 - 31/12/2009


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία


Από 1/1/2008 680,59 Ευρώ 748,65 Ευρώ

Από 1/9/2008 701,00 Ευρώ 771,11 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 739,56 Ευρώ 813,52 Ευρώ
2. Με 1 τριετία


Από 1/1/2008 737,29 Ευρώ 805,35 Ευρώ

Από 1/9/2008 759,41 Ευρώ 829,51 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 801,17 Ευρώ 875,13 Ευρώ
3. Με 2 τριετίες


Από 1/1/2008 804,31 Ευρώ 872,37 Ευρώ

Από 1/9/2008 828,44 Ευρώ 898,54 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 874,01 Ευρώ 947,96 Ευρώ
4. Από 3 τριετίες και άνω


Από 1/1/2008 871,34 Ευρώ 939,40 Ευρώ

Από 1/9/2008 897,48 Ευρώ 967,58 Ευρώ

Από 1/5/2009-30/6/2011 946,84 Ευρώ 1020,80 Ευρώ
Οι διαφορές των εισφορών, που προκύπτουν από την αναδρομική αύξηση (από 1/1/2008) των αποδοχών, όσων εργαζομένων αμείβονται σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει να καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει την μισθολογική περίοδο του Ιουλίου 2008 (γ' τρίμηνο 2008).
Η καταχώρηση των διαφορών πρέπει να γίνει σε ιδιαίτερη στήλη της Α.Π.Δ. με τύπο αποδοχών «09» (αναδρομικές αποδοχές), ενώ η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εάν πραγματοποιηθεί μέχρι 29/8/2008.
Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2010-2012 τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων εως 30/6/2011 παραμένουν όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2009 (σχετ. Γεν. Εγ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Α41/2/8-9-2010).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο