Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2008 ]

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Σ38/11 ΕΓΚ ΑΡ.26 Αύξηση ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη από 1/1/2008 μέχρι 30/4/2009 Αναπροσαρμογή παραπληγικού επιδόματος από 1/1 /2008 μέχρι 31/8/2008 και από 1/9/2008 μέχρι 30/4/2009

(Αύξηση ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη από 1/1/2008 μέχρι 30/4/2009 Αναπροσαρμογή παραπληγικού επιδόματος από 1/1 /2008 μέχρι 31/8/2008 και από 1/9/2008 μέχρι 30/4/2009 )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 23 /4 /2008
Αριθ. Πρωτ. Σ38/11 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 26
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Δάβου Παρ.
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX : 210 5228747
e-mail: [email protected]ΘΕΜΑ: «Αύξηση ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη από 1/1/2008 μέχρι 30/4/2009
Αναπροσαρμογή παραπληγικού επιδόματος από 1/1 /2008 μέχρι 31/8/2008 και από 1/9/2008 μέχρι 30/4/2009»

Με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) για τα έτη 2008 και 2009 (πράξη κατάθεσης 13/18.4.2008), καθορίστηκε η τιμή του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη από 1/1/2008 σε 30,40 ευρώ και από 1/9/2008 μέχρι 30/4/2009 σε 31,32 ευρώ .

Έπειτα από τα ανωτέρω, το παραπληγικό επίδομα από 1/1/2008 μέχρι 31/8/2008 ανέρχεται σε 608,00 ευρώ και από 1/9/2008 μέχρι 30/4/2009 σε 626,40 ευρώ.

Ο υπολογισμός των διαφορών θα γίνει από τη Μηχανογραφική Υπηρεσία , εκτός από τις περιπτώσεις που το επίδομα καταβάλλεται από τα Κέντρα Πληρωμών Συντάξεων.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η Τμημ/χης Διεκ/σης και Πρωτοκόλλου
ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο