Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2008 ]

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Γ32/150/7.4.2008 Απόδοση των εισφορών υπέρ ΙΚΑ από μισθοδοτικές καταστάσεις Φορέων του Δημοσίου που περιλαμβάνουν δημοσίους υπαλλήλους με ασφάλιση ΙΚΑ, οι οποίες εξοφλούνται μέσω ΔOY

(Απόδοση των εισφορών υπέρ ΙΚΑ από μισθοδοτικές καταστάσεις Φορέων του Δημοσίου που περιλαμβάνουν δημοσίους υπαλλήλους με ασφάλιση ΙΚΑ, οι οποίες εξοφλούνται μέσω ΔOY )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αθήνα 7/4/08
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ. Γ32/150
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ ΠΡΟΣ
Πληροφορίες: Καλογεράκη Ε Όλα τα Υπ/τα
Τηλέφωνο:210 5215396 1. Τμήμα Οικονομικό
FAX:210 5229008 2. Τμήμα Εσόδων

ΘΕΜΑ: «Απόδοση των εισφορών υπέρ ΙΚΑ από μισθοδοτικές καταστάσεις Φορέων του Δημοσίου που περιλαμβάνουν δημοσίους υπαλλήλους με ασφάλιση ΙΚΑ, οι οποίες εξοφλούνται μέσω ΔOY».

Σχετικό το Γ32/149/4-4-08 έγγραφό μας

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

- Με την συνημμένη 1021806/1223/0016/28-2-06 (ΦΕΚ 299 Β΄) ΑΥΟΟ ορίστηκε ότι είναι δυνατή η εξόφληση μισθοδοτικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν δημοσίους υπαλλήλους με ασφάλιση ΙΚΑ, με εντολή μεταφοράς σε λογαριασμό των δικαιούχων. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής είναι ότι τα Υπ/τα του ΙΚΑ θα γνωστοποιήσουν εγγράφως τον τραπεζικό τους λογαριασμό, στους ενδιαφερόμενους εκκαθαριστές αποδοχών και τις αρμόδιες ΔOY, προκειμένου να κατατίθενται σ΄ αυτόν οι οφειλόμενες υπέρ ΙΚΑ εισφορές.

- Εξαιρετικά λοιπόν για τις ως άνω περιπτώσεις που αφορούν εργοδότες φορείς του Δημοσίου και που εξοφλούν τις μισθοδοτικές τους καταστάσεις μέσω των ΔOY ορίσαμε την παρακάτω νέα διαδικασία καταβολής των οφειλομένων υπέρ ΙΚΑ εισφορών, η οποία είναι συμβατή με το σύστημα είσπραξης DIASDEBIT και επομένως θα πιστώνεται άμεσα ο ΑΜΕ του εργοδότη, όπως συμβαίνει με τους λοιπούς υπόχρεους, χωρίς να εκδίδεται ΓΕΤΕ από τα Υπ/τα

Παρακαλούμε να υποδείξετε στους ενδιαφερόμενους εργοδότες-φορείς του Δημοσίου - οι οποίοι θα σας υποβάλλουν σχετικό αίτημα - και τις αρμόδιες ΔOY ότι οι εντολές μεταφοράς της Τράπεζας της Ελλάδος προς την ΕΤΕ θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν στην θέση λογαρι-ασμός την ένδειξη «Διαδικασία 4070 εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» και στις παρατηρήσεις τα λοιπά στοιχεία που πρέπει να δηλώνονται κατά την καταβολή των εισφορών ήτοι ΑΜΕ, ΑΦΜ, επωνυμία, ποσό και μισθολογική περίοδος

Συνημμένα

1. Η 10218006/1223/0016/06 ΑΥΟΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2 Το 1750/21-6-06 έγγραφο της ΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΨΑΡΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο