Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-1994 ]

ΠΟΛ.1213/12.9.1994 Εκπτωση δαπάνης ενοικίου κύριας κατοικίας κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1994

(Εκπτωση δαπάνης ενοικίου κύριας κατοικίας κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1994 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.:1103054/2002/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ: 1213

ΘΕΜΑ : 'Εκπτωση δαπάνης ενοικίου κύριας κατοικίας κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1994.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν από διάφορες ΔΟΥ, σχετικά με την έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, της δαπάνης για ενοίκιο κύριας κατοικίας, από όσους παίρνουν στεγαστικό επίδομα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1.- Με τις αριθ. 1036252/ΠΟΛ.1092/11.3.1993, 1108319/και 1133623/ΠΟΛ.1338/1993 διαταγές μας διευκρινίστηκε ότι το στεγαστικό επίδομα εμπίπτει στην έννοια του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.δ. 3323/1955.

2.- Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα, δεν δικαιούνται την έκπτωση του ποσού της δαπάνης του ενοικίου κύριας κατοικίας από το συνολικό εισόδημά τους.

3.- Συνεπώς, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1994 (χρήση 1993) σε όσους φορολογουμένους πήραν στεγαστικό επίδομα, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι αυτό φορολογήθηκε, δεν θα υπολογισθεί έκπτωση του ποσού της δαπάνης για ενοίκιο κύριας κατοικίας από το συνολικό εισόδημά τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο