Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2008 ]

Αριθμ. Πρωτ.: Α23/593/13.2.2008 Οι μακροχρόνια άνεργοι καθ όλη τη διάρκεια της ένταξης τους στις διατάξεις του αρ. 10 του Ν.2874/2000 θα πρέπει να κατέχουν δελτίο ανεργίας ανανεούμενο ανά μήνα.

(Οι μακροχρόνια άνεργοι καθ όλη τη διάρκεια της ένταξης τους στις διατάξεις του αρ. 10 του Ν.2874/2000 θα πρέπει να κατέχουν δελτίο ανεργίας ανανεούμενο ανά μήνα.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ :EΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Δαφνομήλη
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260-262
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα 13/2/ 2008
Αριθμ. Πρωτ.: Α23/593
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ :
Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ : Οι μακροχρόνια άνεργοι καθ'όλη τη διάρκεια της ένταξης τους στις διατάξεις του αρ. 10 του Ν.2874/2000 θα πρέπει να κατέχουν δελτίο ανεργίας ανανεούμενο ανά μήνα.

Με το παρόν σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. Β141785/13-12-07 έγγραφο της Δ/νσης Απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με το Β102909/31-1-05 έγγραφο της ίδιας Δ/νσης μας είχε γίνει γνωστό ότι για την προαιρετική ασφάλιση των μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ( άρθρο 10 Ν. 2874/2000 ) μετά την έκδοση της απόφασης για υπαγωγή στις διατάξεις από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δεν απαιτείται η ανανέωση του δελτίου της ανεργίας.

Με το κοινοποιούμενο έγγραφο ανακαλείται το προηγούμενο έγγραφο του ΟΑΕΔ και μας γίνεται γνωστό ότι οι μακροχρόνια άνεργοι που έχουν ενταχθεί στις παραπάνω διατάξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της προαιρετικής τους ασφάλισης ανανεώνουν το δελτίο ανεργίας τους.

Κατόπιν τούτον το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ οφείλει να ενημερώνει τους ανέργους που θα έρθουν στο εξής για την υποβολή αιτήματος, να συνεχίζουν να ανανεώνουν το δελτίο της ανεργίας τους.

Σημειώνουμε, ότι η έρευνα για την πλήρωση της προϋπόθεσης της ανεργίας τόσο πριν την υπαγωγή στον Ν.2874/2000 όσο και μετά ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο