Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-2008 ]

1035043/1319/ΔΕ-Α/24.3.1008 Παροχή στοιχείων για τις υποβαλλόμενες δηλώσεις με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007

(Παροχή στοιχείων για τις υποβαλλόμενες δηλώσεις με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΕΠΕΙΓΟΝ    
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                  
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2008 
Αρ. Πρωτ.: 1035043/1319/ΔΕ-Α  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ          
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ                                             
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΆ, ΔΆ                                                         
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10                                      
Ταχ. Κώδ.  : 101 84, Aθήνα                                           
Τηλέφωνο  : 210-3375206                                
                                                                                    

ΘΕΜΑ: «Παροχή στοιχείων για τις υποβαλλόμενες δηλώσεις με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007»

Σε συνέχεια του αριθ. 4005207/1867/0030/20.3.2008 εγγράφου της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ/30) της Γ.Γ.Π.Σ. αναφορικά με τον τρόπο παραλαβής και εκκαθάρισης των δηλώσεων που υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 και προκειμένου να υπάρξει πλήρης και αναλυτική ενημέρωση της υπηρεσίας μας για τις δηλώσεις αυτές, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται και συμβιβάζονται στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων, παρακαλούμε όπως οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) μας αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο (site) της Δ/νσης Ελέγχου http://10.16.59.100, που λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου, στην επιλογή «Θέματα ελέγχου», με τη συμπλήρωση των αναγκαίων πεδίων της φόρμας με τίτλο «Δηλώσεις και πρόστιμα άρθρου 4 του ν. 3610/2007», ως κατωτέρω:

α) Οι Δ.Ο.Υ. θα αποστέλλουν σχετικά στοιχεία για τις κάθε είδους υποβαλλόμενες δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων απόδοσης ποσών χωρίς την υποβολή δήλωσης (π.χ. διάφορες περιπτώσεις χαρτοσήμου), καθώς και για τα πρόστιμα των άρθρων 4 και 5 του ν. 2523/1997 που επιβάλλονται και συμβιβάζονται από αυτές.    

β) Τα Ελεγκτικά Κέντρα θα αποστέλλουν σχετικά στοιχεία για τα πρόστιμα του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 που επιβάλλονται και συμβιβάζονται από αυτά.

Η αποστολή των ως άνω στοιχείων πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα για τις δηλώσεις για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί τα σχετικά ποσά κατά τον προηγούμενο μήνα, καθώς και για τα πρόστιμα των άρθρων 4 και 5 του ν. 2523/1997 που έχουν βεβαιωθεί (προκειμένου για Ελεγκτικά Κέντρα που έχουν συνταχθεί οικείοι χρηματικοί κατάλογοι) επίσης κατά τον προηγούμενο μήνα. Ειδικά όσον αφορά την αποστολή των στοιχείων αυτών που αφορούν τους παρελθόντες μήνες μέχρι και το Φεβρουάριο 2008, αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 10/4/2008.     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.   ΣΤ. ΚΑΛΟΠΗΤΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο