Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-02-2008 ]

Γεν. Εγγρ. Α22/405/29.2.2008 Διευκρινήσεις σχετικά με την θεώρηση των δελτίων παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) που εκδίδουν τα λοιπά κατ΄ οίκον απασχολούμενα πρόσωπα σε δύο ή περισσότερους εργοδότες.

(Διευκρινήσεις σχετικά με την θεώρηση των δελτίων παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) που εκδίδουν τα λοιπά κατ΄ οίκον απασχολούμενα πρόσωπα σε δύο ή περισσότερους εργοδότες. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζωή Κρύου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα, 29/2/2008
Αριθμ. Πρωτ. Α22/405
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑ :Διευκρινήσεις σχετικά με την θεώρηση των δελτίων παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) που εκδίδουν τα λοιπά κατ' οίκον απασχολούμενα πρόσωπα σε δύο ή περισσότερους εργοδότες.

Ως γνωστόν, στην παρ.2 του άρθρου 26 του ν.2639/1998, αναφέρεται ότι στα λοιπά κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενα πρόσωπα που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε δύο ή περισσότερους εργοδότες μέσα στην εβδομάδα ή το μήνα, οι αποδοχές και ο αριθμός των ημερών απασχόλησης σε κάθε περίπτωση προκύπτουν από τα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. δελτία παροχής υπηρεσιών που προσκομίζει υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο ασφαλισμένος.

Στην εγκύκλιο που ακολούθησε (84/98), αναφέρεται ότι «τα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας θα απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την απόκτηση θεωρημένων δελτίων παροχής υπηρεσιών, ώστε να αρχίσουν την εργασία τους και επομένως την ασφάλισή τους όσο το δυνατόν συντομότερα».
Στη συνέχεια, επειδή, με το άρθρο 9 παρ.23 του ν.2703/99 (Γεν. Εγγρ. Α22/405/4.2.2000) καταργήθηκε η θεώρηση από τις Δ.Ο.Υ. διαφόρων μη φορολογικών παραστατικών μεταξύ δε αυτών και των Δ.Π.Υ. της παραπάνω κατηγορίας κρίθηκε σκόπιμο η θεώρηση να γίνεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όμως, παρά την αλλαγή της Υπηρεσίας η οποία είναι αρμόδια ως προς την θεώρηση των Δ.Π.Υ., προκύπτει ευθέως από την εγκύκλιο ότι δεκτά γίνονται μόνον τα δελτία που έχουν εκδοθεί μετά την θεώρηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Επειδή, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις ασφαλισμένων να έχουν κόψει δελτία από μη θεωρημένα μπλοκ και να ζητούν την εκ των υστέρων θεώρησή τους, ώστε να γίνει δεκτή η ασφάλισή τους για αναδρομικό χρονικό διάστημα, σας εφιστούμε την προσοχή για την ορθή αντιμετώπισή τους, εν προκειμένω, την ακύρωση των δελτίων.

Προς αποφυγήν τέτοιων φαινομένων, θα πρέπει τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής να ενημερώνονται για την έγκαιρη προσέλευσή τους στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σκοπό την θεώρηση κάθε επόμενου μπλοκ μετά τη λήξη του προηγούμενου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο