Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2008 ]

IKA Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/37 Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων

(Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256, 258, 259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα, 27/2/2008
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/37


ΘΕΜΑ : « Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων »
Με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 3 του « Κανονισμού Διαδικασιών για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» ορίζεται ότι:

Η καταβολή των εισφορών πραγματοποιείται στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή σε πιστωτικά ιδρύματα ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα που έχουν σύμβαση με το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών. ΚατΆ εξαίρεση, πραγματοποιείται αποκλειστικά στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.που υποβάλλεται η Α.Π.Δ στις εξής περιπτώσεις:
α) ……………………………………………………………………………………….
β) ………………………………………………………………………………………
γ) Αν πρόκειται για οικοδομικό ή τεχνικό έργο , οπότε αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. απογραφής του έργου και υποβολής της Α.Π.Δ..
Κατά παρέκκλιση των προαναφερομένων, μέχρι τροποποιήσεως της σχετικής διάταξης και αφού από το λογισμικό του Ο.Π.Σ. υπήρχε η δυνατότητα, παρασχέθηκε η ευχέρεια και στους εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων να καταβάλλουν τρέχουσες εισφορές σε οποιοδήποτε Υποκ/μα ή Παρ/μα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που είναι ενταγμένο στο Ο.Π.Σ., ακόμη και αν αυτές αφορούν οικοδομοτεχνικά έργα απογεγραμμένα σε άλλο Υποκ/μα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Για την δυνατότητα αυτή, είχαν δοθεί οδηγίες με το Γενικό Έγγραφο Ε41/169/15.5.07.
Δια του παρόντος παρέχεται πλέον η δυνατότητα καταβολής τρεχουσών εισφορών για οικοδομοτεχνικά έργα και σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) μόνο όμως όταν πρόκειται για οικοδομοτεχνικά έργα που ο ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου) είναι δεκαψήφιος, δηλαδή για οικοδομοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και μετά και γίνεται χρήση του Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.
Έτσι, οι τρέχουσες εισφορές οικοδομοτεχνικών έργων μπορούν να καταβάλλονται :

1. Στο Υποκ/μα ή Παρ/μα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που είναι απογεγραμμμένα τα οικοδομοτεχνικά έργα.

2. Σε όλα τα Υποκ/τα ή Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.).

3. Σε Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες), μόνον όταν ο Αριθμός Μητρώου του οικοδομοτεχνικού έργου (ΑΜΟΕ) αποτελείται από δέκα ψηφία (δεκαψήφιος), δηλαδή για έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και μετά και χρησιμοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.
Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων υπαλλήλων κατά την ενημέρωση των εργοδοτών να επισημαίνεται ότι η καταβολή τρεχουσών εισφορών μέσω τραπεζών αφορά μόνο τους δεκαψήφιους ΑΜΟΕ και ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.

Συν/να : 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΕΣ)
Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων ανακοινώνει ότι :

Οι τρέχουσες εισφορές οικοδομοτεχνικών έργων (ιδιωτικών οικοδομικών έργων, ιδιωτικών τεχνικών έργων, Δημοσίων έργων) μπορούν να καταβάλλονται και σε Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας (τράπεζες) εφ΄ όσον πρόκειται για οικοδομοτεχνικά έργα των οποίων ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.Ο.Ε.) είναι δεκαψήφιος, δηλαδή για έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και μετά. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι κατά την πληρωμή πρέπει να χρησιμοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο