Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-02-2008 ]

ΠΟΛ.1045/26.2.2008 Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ

(Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ           
Αθήνα,  26 Φεβρουαρίου  2008
Αριθ. Πρωτ.: 1017934/110/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                          
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Α'
Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας    : 101 84 ΑΘΗΝΑ                          
Πληροφορίες    : Ε. Ορφανάκη   
Τηλέφωνο        : 210-3638389                                       
                                                                          
                                                                                           
ΘΕΜΑ: «Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ»
Σχετ.: α) Εγκύκλιος 1077771/528/ΠΟΛ.1174/4.8.1999
    β) Εγκύκλιος 1099954/857/ΠΟΛ.1266/6.11.2000

Σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων μας και ύστερα από τα αναφερόμενα στο 6507/25-1-2008 έγγραφο του ΟΓΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. σημειώνεται ότι:

α) δεν θα ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ από τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι προσκομίζουν βεβαίωση ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι συνταξιούχοι άλλου ταμείου,

β) στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ και εργαζόμενους που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, θα προσκομίζεται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό που απασχολούν  τόσο από το ΙΚΑ όσο  και από τον ΟΓΑ.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο