Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2008 ]

ΥΠΕΕ.2188/20.2.2008 Ελεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων

(Ελεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα,   20/02/08

Αρ. πρωτ.: 2188

ΠΡΟΣ: 'Ολες τις Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Διευθύνσεις της Υπ.Ε.Ε.
Θέμα:«'Ελεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων"

Σε συνέχεια του με αρ.πρωτ. ΥΠΕΕ.2160/19.2.2008 εγγράφου μας για το αναφερόμενο  θέμα και κατόπιν  του με αρ.πρ. 1020757/121/0015/20.2.2008  τηλεγραφήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας – Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων, φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, με βάση το οποίο, λόγω των πρόσφατων καιρικών συνθηκών, μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2008 δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη καταγραφή της απογραφής στο οικείο βιβλίο, το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο μας, κατά το οποίο θα διενεργήσετε προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους για τη διαπίστωση καταχώρησης της ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων στο τηρούμενο βιβλίο απογραφών, μετατίθεται σε 3/3/08 έως και 11/3/2008.

   Ακριβές αντίγραφο                      Ο  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

                                                         Ευθύμιος ΑλεξόπουλοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο