Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-2008 ]

1019961/118/0015/15.2.2008 Ανεύρεση και επιβεβαίωση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. για την προμήθεια πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης

(Ανεύρεση και επιβεβαίωση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. για την προμήθεια πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου  2008
Αρ. Πρωτ.: 1019961/118/0015
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ 15Η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση      : Καρ. Σερβίας 10            
Ταχ. Κώδικας  : 101 84 Αθήνα                            
Πληροφορίες   :
Τηλέφωνο       : 210 3610065                             

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Ανεύρεση και επιβεβαίωση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. για την προμήθεια πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης

Θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο.Ο. 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 και 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 από 15.2.2008 για την πώληση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης στον τελικό καταναλωτή απαιτείται η αναγραφή επί των παραστατικών πώλησης του είδους αυτού μεταξύ άλλων, και του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτηρίου του οποίου η δεξαμενή εφοδιάζεται με το είδος αυτό.

Δεδομένου ότι το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., οι Ο.Τ.Α. και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα λαμβάνουν ημερολόγιο έκδοσης λογαριασμών ρεύματος στο οποίο δεν αναγράφεται ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής αλλά μόνο ο αριθμός παροχής Δ.Ε.Η., ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής που αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η. του τροφοδοτούμενου κτηρίου θα αναζητηθεί από τα παραπάνω πρόσωπα μέσω του δικτυακού τόπου www.ifestos.mnec.gr («ενημερωτικό υλικό/ βοηθήματα και εργαλεία/ εργαλείο υπολογισμού και επιβεβαίωσης κωδικών πληρωμής Δ.Ε.Η.» σύμφωνα με την ισχύουσα διαμόρφωση του δικτυακού τόπου), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά τους προμηθευτές τους.

    Ακριβές Αντίγραφο                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ    ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο