Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-2008 ]

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.:Γ32/180 Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

(Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 ΑΘΗΝΑ:15/2/08
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ.:Γ32/180
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 - 10241 1.Περ/κά - Τοπικά Υποκ/τα
Αριθ. Τηλ.:2105215212-214 & Παραρτήματα ΙΚΑ
FAX:2105228509 2.Νομ/κές & Τοπικές Μ.Υ. ΙΚΑ

ΘΕΜΑ: " Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας"

Με αφορμή πολλές καταγγελίες ασφαλισμένων, για υπαλλήλους του Ιδρύματος που καπνίζουν εν ώρα υπηρεσίας, σας υπενθυμίζουμε την Υγειονομική Διάταξη Υ1/Γ.Π./οικ.76017 (ΦΕΚ1001/τευχ. Β/1.8.02) "περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας" η οποία σας έχει γνωστοποιηθεί με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. Γ32/9824/23.10.02, Γ32/10428/13.6.03 & Γ32/10957/12.12.03 γενικά έγγραφα.

Με ευθύνη των Δ/ντών και Προϊσταμένων, να εφαρμοστούν οι εντολές της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης και να λάβει ενυπόγραφα γνώση του εγγράφου όλο το προσωπικό του Ιδρύματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο