Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2008 ]

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.Γ32/ 172 Πληρωμή Φίλτρων Αιμοκάθαρσης

(Πληρωμή Φίλτρων Αιμοκάθαρσης )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΘΗΝΑ 14-02-2008
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αριθ. Πρωτ.Γ32/ 172
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ANOIKTHΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 - TK 10241, Αθήνα
Tηλέφωνο : 210-5215227-5-4 ΠΡΟΣ
FAX : 210-5228509
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄


ΘΕΜΑ : « Πληρωμή Φίλτρων Αιμοκάθαρσης »

Σχετικά με την πληρωμή Φίλτρων Αιμοκάθαρσης που χρησιμοποιούνται σε νεφροπαθείς ασφαλισμένους μας, κατά τη διάρκεια συνεδριών αιμοκάθαρσης σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού που λειτουργούν εντός Νοσοκομείων και Κλινικών και Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ συνάπτει συμβάσεις με Μονάδες Τεχνητού Νεφρού που λειτουργούν εντός Νοσοκομείων και Κλινικών και με Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών, για διενέργεια συνεδριών Αιμοκάθαρσης σε νεφροπαθείς ασφαλισμένους μας.

Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται αποκλειστικά μόνο μεταξύ του Ιδρύματος και των φορέων που διαθέτουν τις Μονάδες αυτές.

2. Με τις Υπουργικές αποφάσεις Υ3β/Γ.Π./οικ.37564/27-03-2007 και Υ4ε/οικ.60730/22-05-2007 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκε κλειστό νοσήλιο αιμοκάθαρσης, από το οποίο εξαιρούνται τα φίλτρα, οι βελόνες και οι γραμμές που πληρώνονται βάσει τιμολογίου και αποτελούν τα μέσα, άρα και αναπόσπαστο μέρος, της διαδικασίας της συγκεκριμένης πράξης.

3. Οι ανώτατες αποδιδόμενες τιμές για φίλτρα αιμοκάθαρσης έχουν καθοριστεί με την ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.60677/07-06-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 697/2006 (που έχει παραταθεί) και την οποία οφείλουν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ να εφαρμόζουν κατά την εκκαθάριση των Λογαριασμών που υποβάλλονται για εκκαθάριση.

4. Μεταξύ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και των Χορηγητών Φίλτρων Αιμοκάθαρσης, ουδεμία συμβατική σχέση υφίσταται.

5. Κατά συνέπεια, η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων για φίλτρα αιμοκάθαρσης απευθείας των προμηθευτριών εταιρειών δεν νομιμοποιείται, καθώς στερείται συμβατικού πλαισίου.

Κατόπιν των ανωτέρω στο εξής, η υποβολή των τιμολογίων των φίλτρων αιμοκάθαρσης θα πρέπει να γίνεται από τους συμβεβλημένους φορείς, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα Νοσοκομεία, οι Κλινικές ( για τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ) και οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, μαζί με την υποβολή των Λογαριασμών για την πληρωμή των συνεδριών αιμοκάθαρσης.

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος είναι αρμόδιες για την παροχή οδηγιών σχετικά με την διαδικασία έκδοσης τιμολογίων των Χορηγητών Φίλτρων Αιμοκάθαρσης, την συνυποβολή αυτών με τους Λογαριασμούς για τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης και την απόδοση συνολικά της δαπάνης στους συμβεβλημένους φορείς (Κλινικές – Νοσοκομεία – Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης).

Παρακαλούνται οι σχετικές με το θέμα Υπηρεσίες να μην παραπέμπουν τους Προμηθευτές Φίλτρων Αιμοκάθαρσης στην Διοίκηση ΙΚΑ για διευκρινήσεις, δεδομένου ότι η διαδικασία είναι σαφής και εφαρμόζεται ήδη σε Αθήνα και Πειραιά.

Να ενημερωθούν με ευθύνη των Διευθυντών όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο