Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2008 ]

ΠΟΛ.1028/7.2.2008 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του ν.3634/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 9/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις

(Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του ν.3634/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 9/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIKΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ          
Αθήνα, 7  Φεβρουαρίου    2008
Αρ.Πρωτ.:1016010/94/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ  Β΄
ΠΟΛ: 1028

Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10      
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ                             
Τηλέφωνο      : 2103610030 - 2103610065
                 Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του ν.3634/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 9/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις».Σας κοινοποιούμε, λόγω της άμεσης εφαρμογή τους, τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» του ν.3634/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 9/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες επέρχονται ορισμένες αλλαγές στις διατάξεις του π.δ. 186/1992 - Κ.Β.Σ. (άρθρο 24) και του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (άρθρο 25). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος με οδηγίες και διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.
Επισημαίνεται ότι σε εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 24 του ν.3634/2008, έχει ήδη εκδοθεί η Α.Υ.Ο.Ο. 1011787/65/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 με τις διατάξεις της οποίας ρυθμίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των νέων υποχρεώσεων των επιτηδευματιών εμπορίας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις  του ιδίου άρθρου.

 
Ακριβές Αντίγραφο    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                          ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο