Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-08-1994 ]

ΠΟΛ.1191/2.8.1994 Διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε υποκείμενους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2198/94

(Διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε υποκείμενους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2198/94)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε υποκείμενους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2198/1994 1089691/7762/1520/Α0014/

ΠΟΛ 1191

Από πληροφορίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας, έχει διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ότι, πολλοί υπόχρεοι που υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 2198/1994, συστηματικά δεν αποδίδουν στο Δημόσιο τις οφειλές τους (από Φ.Π.Α. κ.τ.λ.) με την προσδοκία την έκδοση, κάθε φορά, σχετικής Απόφασης για ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους αυτών. Υστερα από τις διαπιστώσεις αυτές, παρακαλούμε να ενεργήσετε, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, προσωρινό έλεγχο των υποκειμένων οι οποίοι υπέβαλλαν δηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, από 22.3.94 έως 22.4.94 προκειμένου να διαπιστωθεί η υποβολή των δηλώσεων του άρθρου 31 του ν.1642/1986 και η απόδοση ή μη του Φ.Π.Α. για φορολογικές περιόδους 1994, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων έχει λήξει.

Περαιτέρω τονίζουμε την ανάγκη, να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των ως άνω υποκειμένων, καθώς και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση, για τη διαπίστωση τηςεμπρόθεσμης εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών.

Οι κ.κ. επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της, γνωστοποιώντας τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών στην 14η Δ/νση Φ.Π.Α. και Ε.Φ. Τμήμα Γ' Σίνα 2-4, και στην Δ9 Δ/νση Ελέγχων, Τμήμα Α, Κ. Σερβίας 10, Αθήνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο