Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-1993 ]

ΠΟΛ.1293/8.9.1993 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2084/1992.

(Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2084/1992.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 1993
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1114743/836/0015
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π
ΠΟΛ. 1293
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: Α & Β
    

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2084/1992.

ΣΧΕΤ : α) Εγκύκλιός μας 1132507/1088/0015/ΠΟΛ.1284/23.12.1992.

β) Εγκύκλιός μας 1060739/408/0015/ΠΟΛ.1167/28.4.1993.

γ) Εγκύκλιός μας 1092843/656/0015/ΠΟΛ.1240/14.7.1993.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες για τις κατηγορίες επιτηδευματιών που υποχρεώνονται να ασφαλίζονται στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και να εγγράφονται στα Επιμελητήρια, και ύστερα από τα έγγραφα ΔΙ.ΑΣΦ./Φ.39/6/21.7.1993 του ΤΕΒΕ, 2074/23.7.1993 του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Φ.35/656/11/5/1993 του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των εγγράφων Κ1/2362/23.7.1993 και Κ1/2260/23.7.1993 του Υπουργείου Εμπορίου, διευκρινίζουμε συμπληρωματικά τα εξής:

Α. Σε ότι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1 του Ν. 2084/1992 για την υποχρεωτική ασφάλιση σε κύριο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

1. Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί προκειμένου να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ, πρέπει να προσκομίζουν Ταμειακή ενημερότητα του οικείου Ασφαλιστικού, φορέα μόνο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι ανάπηροι ή θύματα πολέμου που διατηρούν περίπτερα ή κυλικεία μπορούν με αίτηση τους να απαλλαγούν από την υποχρέωση ασφάλισης τους στο ΤΕΒΕ.

Όσοι εξ αυτών όμως έχουν ασφαλισθεί στο ΤΕΒΕ με τη θέληση τους ή οι τρίτοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση των περιπτέρων ή κυλικείων και οι οποίοι πρέπει να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΕΒΕ, έχουν υποχρέωση να προσκομίζουν στις ΔΟΥ, προκειμένου να θεωρήσουν βιβλία ή στοιχεία, βεβαίωση του ΤΕΒΕ περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλομένων, ασφαλιστικών εισφορών τους.

Διευκρινίζεται ότι για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων φαρμακοποιών και φαρμακείων, πέραν της ασφαλιστικής ενημερότητας τους, δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης περί μη οφειλής στον φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής.

Β. Σε ότι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 περ. α΄ του Ν. 2081/92 για την υποχρεωτική εγγραφή σε οικείο Επιμελητήριο:

Επειδή υπάρχουν αμφισβητήσεις στην υποχρεωτική εγγραφή τους στα Επιμελητήρια και μέχρι οριστικής επίλυσης του θέματος, δεν απαιτείται προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης των Επιμελητηρίων για τις παρακάτω δραστηριότητες:

α)Εκμεταλλευτής φορτηγών δημόσιας χρήσης, ταξί και αγοραίων.

β) Εκμεταλλευτής ενοικιαζόμενων δωματίων και

γ) Εκμεταλλευτής οργανωμένων κατασκηνώσεων (κάμπινγκ)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο