Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-1994 ]

ΠΟΛ.1186/22.7.1994 Υποβολή φορολογικών στοιχείων

(Υποβολή φορολογικών στοιχείων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Υποβολή φορολογικών στοιχείων 1070139/512/0015/

ΠΟΛ 1186

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας 17262/7.6.1994, με το οποίο ζητάτε παράταση του χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, μέχρι 31.12.1994, για τις καταβολές οικονομικών ενισχύσεων, επιδοτήσεων κ.λπ. σε δικαιούχους εκτιμώντας δε τους επικαλούμενους λόγους και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 38 (υποπερίπτωση γε' της περίπτωσης γ') εγκρίνουμε να υποβληθούν, από τις Υπηρεσίες σας, στοιχεία για τις επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 1993,
μέχρι 30.9.1994.

Οσον αφορά τον τρόπο και τις λεπτομέρειες υποβολής των υπόψη στοιχείων, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 186/92, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί με τις εγκυκλίους μας 1118148/936/εγκ. και 1155193/1282/, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί και σε σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο